Četiri kompanije su pozvane da dostave ponude za zakup aerodroma

Predkvalifikovane kompanije koje su pozvane da dostave ponude za dodjelu koncesija za Aerodrome Crne Gore su Incheon International Airport Corporation, GMR Airports Limited, Incheon International Airport Corporation, Corporacion America Airports.

Po javnom oglasu za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, pristiglo je sedam prijava potencijalnih ponuđača: Konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska; Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja; GMR, Indija; Incheon International Airport Corporation, Francuska, Turska; Corporacion America Airports, Luxemburg; Limak Holding, Turska; Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luksemburg.

Vlada je u skladu sa Zakonom o koncesijama, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, odnosno međunarodne aerodrome Podgorica i Tivat, konkurentski izabranom najboljem ponuđaču, koji će osnovati i registrovati preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti.