Cdu Devetka

Cdu: Ne gradi se demokratija marginalizovanjem demokratskih institucija

Miodrag Vlahović, predsjednik Crnogorske demokratske unije susrio se danas sa ambasadorom Marselom Peškom, direktorom Centra za prevenciju konflikata i zamjenikom šefa Sekretarijata OEBS i ambasadorkom Janinom Hrebičkovom, šeficom Misije OEBS u Crnoj Gori.


U dužem i otvorenom razgovoru, Vlahović je prenio ambasadoru Pešku stavove i pozicije Cdu u vezi političke situacije u Crnoj Gori.
Cdu pozdravlja najavljeno postizanje dogovora između Vlade i dijela opozicije u našoj zemlji, ali ima ozbiljne primjedbe na projektovanu ulogu i ingerencije „ad hoc“ kvazi-parlamentarnog tijela kojem sporazum daje vanistitucionalna, nezakonita i neustavna ovlaštenja.
Vlahović je izrazio zabrinutost da ovakav sadržaj sporazuma znači marginalizaciju institucija sistema, prije svega Skupštine Crne Gore, koja je već dovedena u apsurdnu poziciju da njeno funkcionisanje zavisi od samovolje aktuelnog predsjednika. Kada se tome dodaju projektovane ingerencije šestomjesečnog para-političkog tijela koje može i želi da upravlja tužilaštvom, javnim servisom, medijima i drugim segmentima javnog i političkog života, ispada da se sve to čini zbog političke promocije učesnika „dijaloga“, a ne zbog Crne Gore i njenog demokratskog razvoja. Ne gradi se demokratija marginalizovanjem demokratskih institucija.
Crnoj Gori nije potreban tzv. „makedonski scenario“, a sada je jasno da mnogi učesnici dijaloga, naročito oni koji se pretvaraju da su „parlamentarni“ žele upravo to.
Vlahović je zahvalio ambasadoru Pešku i ambasadorki Hrebičkovoj na kontinuiranoj podršci i pomoći koju OEBS pruža našoj zemlji i izrazio nadu da će se ta korisna saradnja nastaviti i u budućnosti.

Press služba Cdu