CDT: Razmotriti odgađanje izbora u Tivtu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je nadležne organe da naprave hitne konsultacije sa predstavnicima političkih partija koje učestvuju na lokalnim izborima u Tivtu i sagledaju mogućnosti za njihovo odgađanje.

CDT je obavijestio javnost da otkazuje planirano građansko posmatranje tih izbora.

„Ne želimo ni na jedan način ugroziti zdravlje naših posmatrača u Tivtu, ali ni zdravlje ostalih učesnika izbora“, naveli su iz te NVO.

Nakon donošenja naredbi i uvođenja posebnih mjera koje, za sada, daju pozitivne rezultate po pitanju prevencije širenja koronavirusa u Crnoj Gori, čini se da bi održavanje izbora u Tivtu bio korak unazad u odnosu na sve što je do sada postignuto.

Prije svega, bile bi poništene prevencione mjere koje su do sada sprovođene, i to bi loše uticalo na disciplinu i društvenu odgovornost koja se uspješno promoviše dosljednom primjenom propisanih mjera.

„Preporuka za sve građane, a naročito za starije koji su najugroženiji, je da ostanu u svojim kućama. Pored toga, brojni građani koji su se vratili ili se vraćaju iz inostranstva moraju biti u obaveznoj samoizolaciji, i oni neće biti u mogućnosti da ostvare pravo glasa na biračkim mjestima,“ navodi se u saopštenju.

Takođe, naveli su da je jasno da nakon zabrane političkih skupova nije moguće potpuno informisanje birača o izbornim programima za Tivat.

„A pravo na informisan izbor je osnova demokratskih izbora“, ističu oni.

(RTCG)