Šnjuri na 20 metara od kraja na Muo, jata sardela, hobotnice od kila koje se opuštaju u plićini, stotine kila cipola koje samo treba opasati, jedna prelijepa morska kornjača koja se baškari u Stolivu- da li su ovo direktni rezultati uticaja korona virusa na morski ekosistem ili je posrijedi prirodni ciklus uslovljen faktorima van uticaja čovjeka?

„Uz prisustvo službenika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje upravlja ovim rezervatom, republički inspektor za ribarstvo u junu mjesecu izvršio je kontrolu nezakonitog ribolova u granicama posebnog rezervata prirode 'Tivatska solila'. Iako je bilo više prijava o sporadičnom ulasku u zaštićeno područje sa ciljem izlova ribe...

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. juna,pokazali su da je na 84,5% lokacija , morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10% lokacija dobrog, dok je na 5,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Na gradilištu novog kraka Regionalnog vodovoda Crngorsko primorje od Tivta prema Herceg Novom u tivatskom naselju Opatovo, danas je došlo do ekološkog incidenta u kome su izvođači radova ispumpavali u more podzemne vode i blato iz rova u kojem treba da polažu vodovodne cijevi, piše Boka News.