Uz odgovarjuću opremu i potrebno rastojanje koju je neophodno držati u aktuelnim mjerama zaštite od novog virusa, radnici službe "Zelenilo" tivatskog Komunalnog rade uobičajne aktivnosti koje ovo godišnje doba donosi u većoj mjeri i čije bi izostajanje bilo kasnije nadoknadivo .

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru državne mreže pokazuju da je u južnom regionu, primorska oblast gdje se stanice nalaze u Baru i Kotoru, kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti nijednog polutanta.

Iz Morskog dobra su saopštili da su na Solilima započeli novi projekat. Učenici kotorske Gimnazije počeli su posmatranje ptica. Oni će u periodu od februara do maja pratiti stanje i brojati ptica u rezervatu. Tokom boravka protekle sedmice u rezervatu, đaci su strpljivo posmatrali ptice i...

Populacija plavog raka, alohtone invanzivne vrste koja u Jadranu nema prirodnog neprijatelja, intenzivno se povećava i u crnogorskim vodama, prijeteći sitnijim vrstama rakova i ribljoj mlađi, zadajući glavobolju ribarima kojima uništava mreže i parangale. Iako za sada vidimo samo štetu koju nanosi ekosistemu i privrednom ribolovu, u pitanju je komercijalno isplativa, veoma ukusna i cijenjena vrsta morskih zglavkara.