euri

Budžet opštine za narednu godinu 18 miliona i 617 hiljada eura

Budžet opštine Tivat u narednoj godini iznosi 18 617 000 eura, predviđeno je Nartom budžeta koji je danas zvanično objavljen. Javna rasprava o ovom dokumentu trajaće od 28.novembra do 8. decembra.

Javna rasprava započeče 28. novembra u 8 sati Okruglim stolom za organe uprave. 30. novembra u 8 sati je Okrugli sto sa javnim preduzećima i ustanovama, 2. decembra u 8 sati sa političkim partijama, 5. decembra u 8 sati sa NVO, 6. decembra u 8 sati sa sportskim klubovima, 7. decembra u 17 sati sa mjesnim zajednicama i građanima, a javna rasprava završava 8. decembra specijalnom emisijom u programu Radio Tivta.
Nakon sumiranja javne rasprave o Predlogu budžeta izjasniće se odbornici lokalne Skupštine na zasijedanju koje će se održati do kraja godine