Budimo oprezni u budućnosti

Tradicionalna priredba za kraj školske godine u organizaciji Arcadia Academy internacionalne škole, održana je juče u Velikoj sali Centra za kulturu. Tema ovogodišnje priredbe bila je „Budućnost“(Future) a svi djaci ovu škole iskoriste priliku da pokažu svoju kreativnost. Pored akademskog dijela jako je važno podstaći kreativnost kod djece, kazao je profesor Božidar Bukilić.
„Imamo razne performanse koji promovišu umjetnost, u ovom slučaju pozorište, evo moji studenti konkretno pošto su stariji, imali su zadatak da sami napišu scenario i da svi studenti sami ručno naprave sve rekvizite na pozornici, tako da im ovo dodje kao neka nagrada“.
Poruka djece jeste da moramo biti vrlo oprezni u budućnosti posebno kada je u pitanju privatnost.
Rezutati učenika na kraju ove školske godine su veoma na zadovoljavajućem niovu, istakao je Bukulić, a kako škola radi po Kembridževom sistemu, mogu se uporedjivati rezultati njihovih djaka sa djacima širom svijeta i tako je konstatovano da je uspjeh ovdašnjih djaka iznad prosjeka za taj uzrast.
Bitna razlika izmedju strane škole i naših crnogorskih škola jeste u broju učenika u odjeljenjima, pa je nastavnicima mnogo lakše posvetiti se svakom djaku ponaosob, takodje nastavni plan i program je vrlo interaktivan, gdje se povezuje više predmeta, podstiču praktični dio učenja i studenti imaju priliku da iskuse duh zajednice kroz različita dešavanja, ističe Bukilica.
On je kazao da se škola u toku školske godine trudi da raznim humanitarnim akcijama pomogne lokalnoj zajednici.

This slideshow requires JavaScript.