djeca droga

Budi svjestan rizika droge!

U organizaciji opštinske Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih, Odjeljenja bezbjednosti Tivat, a uz podršku Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja Crne Gore, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat danas je 300-tinjak učenika osmih i devetih razreda OŠ Drago Milović pratilo predavanje na temu „Prepoznavanje droga i njihova zloupotreba – budi svjestan rizika droge“.

Kancelarija za prevenciju naše opštine od svog osnivanja kontinuirano radi na osvještavanju mladih, kada je prevencija narkomanije u pitanju, a ova aktivnost, organizovana u dogovoru sa upravom škole, kulminacija je brojnih programa kojima je obilježila pet godina postojanja, istakla je koordinatorka kancelarije, Darka Ognjanović. Od samog početka rada Kancelarije, po njenim riječima, saradnja sa Odjeljenjem bezbjednosti Tivat od ključnog je značaja za brojne aktivnosti, kada je prevencija bolesti zavisnosti u pitanju.
Zbog velikog broja učenika, održana su dva predavanja, za odjeljenja osmog razreda od 10, a odjeljenja devetog razreda od 11 i 30. Osim predavanja, djeca su imala priliku i da se upoznaju sa opojnim drogama, odnosno u staklenom boksu pogledaju uzorke različitih vrsta droga. Glavni predavač, Dragoljub Peković, Viši policijski inspektor Grupe za suzbijanje droge za Herceg Novi, Kotor i Tivat ispred Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenje CG, edukacijom djece bavi se od 2006.godine. Pored aktivnosti njegove službe i nadležnih kancelarija, nužno je da u prevenciju budu uključeni i roditelji, koji, po njegovim riječima, rijetko posjećuju predavanja poput današnjeg.
Iako evidenciju zavisnika vode medicinske službe, po saznanjima Grupe za suzbijanje droge Herceg Novi, Kotor i Tivat, na nivou Bok enema registrovanih uživaoca droga osnovnoškolskog uzrasta. Što se srednjoškolaca tiče, evidentiran je manji broj uživaoca, uglavnom marihuana.