Neophodno je da se učenici što prije vrate u klupe

Pooštrene epidemiološke mjere uslovile su da se u Tivtu nastava u školama održava od 11.februara online.

Tokom II polugodišta prošle školske godine, iz Muzičke škole su govorili o tome šta online nastava podrazumijeva i koje mogućnosti daje nastavnicima i đacima. „Od sad možemo samo potvrditi da je ovo jedan oblik rada koji nažalost moramo koristiti samo zbog predviđenih mjera“, rekla je direktorica škole, Pina Bubanja.

„Ovim putem želim da istaknem da se nastava održava u zaista specifičnim uslovima, u kojima su se uočili i određeni nedostaci kao na primjer kod nastave duvačkih instrumenata gdje se zvuk zbog lošeg interneta ne prenosi dobro ili se manifestuje sa zakašnjenjem, zatim nastava solo pjevanja u okviru koje nastavnik mora naći način da pomogne učeniku sa savlada važne vještine u postavci glasa, dok kod gudačkih instrumenata se mora raditi na štimanju instrumenta što nije nimalo lak zadatak posebno djeci manjeg uzrasta. Glavna problematika cjelokupne online nastave jeste i  nedostatak rada sa korepetitorom, rad u kamernim ansamblima, horsko pjevanje, orkestar, gdje se bez zajedničkog prisustva nastavi ne može ni približno dobiti željeni cilj, gdje ne postoji mogućnost  dobijanja dinamike, agogike i svih onih elemenata koji krase jedno muzičko djelo“, kazala je direktorica škole, Pina Bubanja.

Ona je naglasila da su ovog puta poseban akcenat stavili na održavanje nastave  učeniku koji ne posjeduje instrument kod kuće, “pametni” telefon ili internet vezu.

Dobra organizacija uslovila je rezultate, redovno održavanje nastave i uspunjavanje svih obaveza, a s druge strane ovakva nastava ostavlja dubok trag na socijalnu, društvenu i obrazovnu ulogu koju nosi škola.

Stim u vezi nepotrebno je apostrofirati potrebu da se što prije vratimo u školske klupe, poručili su iz Muzičke škole.