Brošura za djecu „Labra Marin iz riblje perspektive- odnos prema moru i obalama Boke“

Brošuru „Labra Marin iz riblje perspektive: Odnos prema moru i obalama Boke,“ koju smo pripremili na osnovu istraživačkog radijskog ciklusa „Luštravanje MORA,“ čitajte direktno odavde. Labra Marin je vodič kroz naš odnos prema moru i priobalju Boke i donosi snažne poruke za naše najmlađe, kada je u pitanju odnos prema prirodnom i kulturnom nasljeđu. Idealno za čitanje sa djetetom, i učenje kroz igru.

Tekst:  Antonela Rajcevic
Dizajn i grafika: Aleksandar Ratković
Brošuru možete pogledati putem linka:
Brošura je završna aktivnost projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru,“ Radija Tivat i Radija Bruškin, koji je podržan je kroz program „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje – CGO, B film, SHARE fondacija, Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.
Sadržaj ove brošure je isključiva odgovornost Radio Tivta i Radio Bruškina i ne odražava nužno stavove Centra za građansko obrazovanje – CGO, B filma, SHARE fondacije i/ili Instituta za poslovnu i finansijsku pismenost.