U Tivtu 40 % više gostiju

U svim vidovima smještaja u Tivtu trenutno se odmara 6.290 gostiju ili 40 % više nego na isti dan prošle godine. Podaci TO govore da su od ukupnog broja  6.257  stranci dok je  domaćih samo 33.  Najbolje je popunjen privatan smještaj sa 5.254 turista, zatim hoteli sa 877, dok ih je u odmaralištima 122 i u kampovima 37.