Brojno stanje gostiju

Podaci Turističke organizacije Tivat govore da u našem gradu trenutno boravi 1120 gostiju, od čega je više stranih 1095, dok je domaćih 25. Najveći broj turista koristi privatan smještaj, gdje ih je registrovano ukupno 909, a u hotelima na tivatskoj rivijeri odmara se 211 gostiju.