sneska

Značajna ulaganja obilježila godinu između dva rođendana grada

U godini između dva Dana opštine, urađeno je mnogo, posebno kada se govori o investicionim ulaganjima. „Opština Tivat je bez lažne skromnosti primjer uređenosti kada je u pitanju vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, u koju je do sada ukupno uloženo preko 30 miliona eura. Investirana sredstva gledano po glavi stanovnika iznose 2,170 eura, čime smo daleko ispred svih drugih opština u Crnoj Gori“, ocjenila je predsjednica Opštine Tivat, prof. Dr Snežana Matijević.

Jedna od veoma bitnih investicija je završetak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a do sada je izgrađeno 50 km kanalizacione i vodovodne mreže. U narednom periodu slijedi izgradnja sekundarne i tercijarne mreže u gornjim djelovima tivta, Mažina, Tripovići, Gornji Kalimanj, Župa u vrijednost preko
milion eura, izgradnja sekundarne kanalizacione mreže na Luštici, čija procijenjena vrijednosti prelazi preko 1.200.000 eura, III faza tranzitnog cjevovoda za povezivanja Luštice na regionalni vodovod u vrijednosti koja prela takođe preko milion eura, kao i proširenje kanalizacionog sistema u Gradiošnici čija je vrijednost oko 3,5 miliona eura, proširenje kanalizacionog sistema u Donjoj Lastvi – preko 1.300.000 eura. Zamjena tranzitnog cjevovoda prema Plavim horizontima, 115.000 eura, navela je predsjednica opštine.opstina tv
Pored toga uskoro treba da počne izgradnja saobraćajnice za Lušticu MR1 za koji je završen tender i odabran izvođač radova, a tokom naredne godine predviđen je nastavak II faze odnosno izgradnja saobraćajnice MR2, raspisan je i tender za izgradnju šetališta Belane i otvoreni bazen. Vrijednost investicije je preko milion eura i to bi se trebalo realizovati u toku naredne godine. Realizacija projekta će se odvijati u saradnji sa JP „Morsko dobro“ koje je prebacilo sredstva opštini Tivat, kao i lungo mare u Krašićima gdje je u I fazi predviđena izgradnja šetališta u dužini od 400 metara. Naredne godine predviđena je izgradnja dva rezervoara za vodu u Gradiošnici kapaciteta po hiljadu kubika sa kojima će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja cijelog grada u periodima povećane potrošnje, posebno u ljetnjim mjesecima.
Jedna od veoma bitnih investicija koja će obilježiti narednu godinu je izgradnja Dnevnog centra, koji će se graditi na lokaciji Crvenog krsta na Seljanovu. U prizemlju bi trebalo da se nalaze prostorije za djecu sa posebnim potrebama i Crvenog krsta, a na spratu će biti ili društvene prostorije ili stanovi za žrtve nasilja o čemu treba da se dogovorimo u narednom periodu, objasnila je dr Matijević ističući da je u putnu infrastrukturu u Tivtu je uloženo preko 400 hiljada eura. Ulaganja u Dom Gracija Petković i opremu Centra za kulturu prelaze 100 hiljada, a to obuhvata rekonstrukciju krova Doma, izgradnju rampe za lica sa invaliditetom, nabavku kino projektora, a sanirana je i elektro mreža na Ljetnjoj pozornici.
tivatRaspisan je tender za izvođenje radova na Domu kulture u Gošićima u kome će biti smještene društvene prostorije, a u blizini će biti izgrađeno i sportsko igralište. Procjenjena vrijednost tog posla je 155.000 eura.
Godinu iza obilježio je i završetak 140 stanova za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u organima lokalne uprave, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština, kao i rješavanje stambenih pitanja zdravstvenih radnika, ali i borjna druga ulaganja. U toku je izgradnja prve stambene zgrade u Gradiošnici u kojoj će stanove dobiti 4 porodice iz naselja 7.juli.
Naredne godine predviđeno je da počne izgradnja Vatrogasnog doma, a da bi se stekli uslovi neophodno je premještanje dalekovoda koji prelazi preko lokacije u Gradiošnici. Tender za njegovo izmještanje je u toku, kazala je Matijević naglasivši da je u cilju povećanja parking mjesta, za narednu godinu planirana izgradnja dvije spratne garaže.
Ostvaren je veoma dobar tokom turističke sezone, a zavidni rezultati su postignuti i u poboljšanju komunalnog i saobraćajnog reda u gradu. Odličan rezultat pokazao je i Sistem 48, navela je između ostalog predsjednica opštine dr Matijević.