Brinić: Radnici su angažovani na više različitih poslova

Radnici Komunalnog doo ovih dana angažovani su uređenju i košenju zelenih javnih površina i pojasa oko magistralnog puta kroz Tivat, ako i sporednih ulica. U posledjnih par mjeseci to je peto po redu košenje s obzirom na kišne periode i bujanje vegetacije, rekao je gostujući u programu Radio Tivta, tehnički direktor, Božidar Brinić.
„Po potrebi vršimo i dezinfekciju ulica sa Službom zaštite i spasavanja, a redovno se obavlja i pranje kontejnerskih mjesta i ulica“, kazao je Brinić istakavši da su zaposleni u Službi zelenila svakodnevno na terenu i obavljaju orezivanje i sadnju zelenila.
On je podsjetio da su u saradji sa Sekretarijatom za lokalnu upravu komunalci vršili rasplanjivanje pijeska na nezakupljenim plažama koje inače održava Komunalno.
S obzorom da su početkom jula prešli na ljetni režim odvoženja smeća i održavanja higijene grada, radnici su angažovani ujutru i popodne na čišćenju i odvozu otpada.
„Uglavnom nemamo problema sa odvozom otapada, ujutru vozimo velikim kamionima, a u popodnevnim satima zbog nepropisnog parkiranja u višim gradskim zonama koriste se mali kamioni. Sa njima se otpad vozi na pretovarnu stanicu kotorskog Komunalnog koje taj otpad nape preduzeće transportuje na deponiju Možura u Baru“, objasnio je Brinić navodeći da im je još uvijek jedan kamion u Kruševcu gdje je obavljen remont još početkom godine pa se nadaju da će do kraja ove sedmice stići u Tivat.
U odnosu na isti period prošle godine, količine odpada su nešo manje. U istom periodu lani bilo je oko 1 100 -1 200 tona, a ove godine sigurno neće biti na tom nivou.
Barbić je naglasio da i dalje imaju problem sa građevinskim i nekomunalnim čvrstim otpadom koji se i dalje odlaže na lokacijama koje nisu namjenjene u tu svrhu. Problemi su standardi, ništa se značajno ne mjenja.
Reciklažno dvorište je nešto što se u bliskoj budućnosti mora riješiti jer je to prijeko potrebno pa se u Komunalnom nadaju da će i to ubrzo riješiti.

This slideshow requires JavaScript.