Problem komunalcima predstavlja građevinski otpad

Radnici Komunalnog doo u protekla dva mjeseca imali su pojačano održavanje gradske higijene. To je podrazimijevalo redovnu dezinfekciju ulica, autobuskih stajališta, pijaca i kontejnerskih mjesta na području opštine, rekao je tehnički direktor Komunalnog, Božidar Brinić.

„Imali smo povećane količine građevinskog otpada koji se deponovao na  kontjnerskim mjestima i u posude za komunalni otpad. To se odrazilo i na količine smeća na kraju mjeseca marta kada smo imali oko 50 tona više smeća nego u istom mjesecu protekle godine“, naveo je Brinić.

On je naglasio da im je odlaganje šuta i građevinskog otpada predstavljalo poseban problem jer su u bili primorani da ih prazne više puta dnevno.

Tokom prva četiri mjeseca ove godine radnici Službe komunalija su sakupili i na deponiju Možura u Baru odvezli oko 2 300 kubika miješanog komunalnog otpada. I te količine se kreću na nivou istog perioda protekle godine.

Količine se razlikuju po mjesecima, navodi Brinić i naglašava da su u toku dva prethodna mjeseca komunalci su imali dodotan problem. Morali su da čiste i „divlje deponije“ kojih je bilo više od Ostrva cvijeća do Veriga.

Trenutno se odvoz komunalnog otpada vrši sa 4 velika i dva mala kamiona sa kojima se vrši odvoz iz uskih ulica u višim gradskim zonama, a čeka se i kamion koji se nalazi na popravci i koji treba da stigne tokom ovog mjeseca.

Radnici su ovih dana angažovani na krčenju i sječi grana na potezu od Gospe od Anđela do Veriga, dijela koji pripada opštini Tivat, kao i na području grada.

Proteklih dana radilo se na uređenju fonatne u Velikom gradksom parku, koja je očišćena i čeka se nabavka prajmera i farbe sa kojom će se ofarbati fonatna, a zamjeniće se i pump, naveo je Brinić.