Lokalni izbori: Božović: U centru Tivta odavno neophodna parking garaža

Nova vlast u Tivtu u naredne četiri godine mora na ozbiljniji i racionalniji način pristupiti ulaganju u saobraćajnu infrastrukturu.

Mnoge lokalne ulice u gradu su u katastrofalnom stanju, što zbog lošeg kvaliteta izvođenja radova što zbog čestih prekopavanja i „naknadne pameti“, jer aktuelna vlast nije sposobna sagledati potrebe rješavanja više problema o istom trošku. Tako nam je magistralni put u gradu jedan od najgorih u državi, sa rupama najčešće zbog šahti po nekoliko centimetara nižeg nivoa od asfalta, i ulegnućima oštrih prelaza svako malo kidanog i krpljenog asfalta. Sve to u značajnoj mjeri iziskuje veća finansijska sredstva za sanaciju, dok građanima neminovno izvlači novac iz džepa za česte popravke na automobilima, a o bezbjednosti uslijed izbjegavanja navedenih prepreka da ne govorim. Bilo bi mnogo korisnije da je zalud potrošeni novac za izgradnju kružnih tokova u centru i na Seljanovu, preko 600 hiljada eura, kojima su stvoreni gori saobraćajni uslovi, a čega ćemo biti svjesni tek kad se oporavi turizam i poveća frekvencija saobraćaja, iskorišćen za izgradnju i rekonstrukciju postojećih lokalnih puteva koji su u veoma lošem stanju, a neki čak nikad asfaltirani, što je za nevjerovati, a što smo često dokumentovali na društvenim mrežama u prethodnom periodu. Paradigma nesposobnosti i neodgovornosti trenutne lokalne vlasti je izgradanja ulice Cacovo, čija je postojeća dionica unakažena, čija izgradnja kasni četiri godine a kraj nije ni blizu, uz brojne probleme i stalna uvećavanja troškova.

Kao ozbiljni i odgovorni učesnici u novoj vlasti insistiraćemo na efikasnijoj izgradnji i rekonstrukciji lokalnih puteva, naročito na razvijanju mreže alternativnih puteva sa gornje strane magistrale kako bi rasteretili saobraćajne gužve u određenim periodima godine kada je frekvencija saobraćaja kroz naš grad povećana, što će u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet života naših građana.

Potrebno je unaprijediti i modernizovati saobraćajnu signalizaciju, horizontalnu i vertikalnu, po uzoru na razvijene zemlje, što je dosta lako ostvarivo i nije naročito skupo, kako bi bezbjednost učesnika u saobraćaju, naročito pješaka, bila na višem nivou.

Smatramo da je izgradnja bulevara kroz centar, što je lokalna vlast obećavala u više izbornih ciklusa, u svjetlu novih okolnosti prekomjerne gradnje tik uz magistralu, prosto nemoguća, niti bi to bilo isplativo. Smatramo da je najbolje moguće i konačno rješenje rasterećivanja saobraćajne gužve u Tivtu izgradnja zaobilaznice, na čemu je potrebno raditi godinama, a početi odmah. Potrebno je aktivirati sve mehanizme i pregovore sa državom da bi se krenulo u realizaciju navedenog projekta, kao nastavak najavljene izgradnje buevara od Jaza do aerodroma u Tivtu, jer je taj projekat od strateškog interesa za Crnu Goru, za unaprijeđenje privrede. Život Tivćana bio bi olakšan, a istovremeno se stvaraju uslovi za ozbiljniju valorizaciju djelova opštine koji su sada van fokusa.

Izgradnja parking garaže u centru grada je davnašnja potreba našeg grada, i zbog stanovnika i zbog turista i pośetilaca, i to ćemo zasigurno relizovati u narednom mandatu, naravno ukoliko nam ukažete povjerenje, i budemo u prilici odlučivati.

Ono što će u velikoj mjeri olakšati život naših građana, naročito na rubnim djelovima opštine jeste ozbiljnije razvijanje linijskog gradskog saobraćaja, kojim će biti povezana sva naselja na funkcionalan i frekventan način, po mogućnosti minibusevima na električni pogon, čime će se smanjiti potreba za korišćenjem sopstvenih automobila, saobraćajne gužve, a i smanjiti emisija štetnih gasova. Realizacija tog, kao i mnogih drugih projekta bila bi moguća i uz pomoć sredstava iz IPA fondova.

Nosilac liste, Goran Božović