Božović : Kusovče, izađite na crtu, javno Vas pozivam na duel

„Iako sam Sinišu Kusovca, najgoreg, najštetnijeg, i najkorumpiranijeg predśednika Tivta na temu gnusnih laži u cilju moje lične diskreditacije već jednom „pospremio”, moraću opet javnosti pokazati kako dotični nema mjere u neljudskim postupcima“, kaže u saopštenju Goran Božović, predśednik OO Crnogorske Tivat i potpredśednik Crnogorske. Svjestan intelektualne inferiornosti, nespreman da se suoči sa istinom, prestrašen izvjesnošću zatvorske sudbine, zaglibljuje sve više unižavajući se do samog dna, ionako nepostojećeg dostojanstva. Krijući se kukavički iza opštinske službe ne pokazuje ni minimum časti, a ni muškosti da se lično suoči.

Kusovče, budite muško jednom u životu, izađite iz sijenke, pozivam Vas na duel đe god želite, da ukrstimo argumente, da pokažemo dokumentaciju za sve što govorimo, i Vi i ja. Prosto nemate nikakve odgovore na ogromnu argumentaciju o užasnim štetama, zloupotrebama i kriminalnim radnjama koje vršite u kontinuitetu uništavajuću budućnost Tivta pa mislite da će neko povjerovati u gomilu besprizornih izmišljotina i podvala.

To što se bavite procjenom moje ličnosti spada u domen tragikomike, ali aspiracijom da se bavite mojim ličnim i profesionalnim integritetom ste ipak napravili kobnu grešku i navukli se na tanak led. Ko god je ikada imao poslovni kontakt sa mnom, što lično nerijetko priznaju i moji najveći politički „neprijatelji”, zna da sam sve poslove uvijek obavljao visoko-kvalitetno, profesionalno, odgovorno, savjesno, časno, pošteno, u skladu sa zakonom, upravljajući godišnjim budžetom od oko pola miliona eura vodeći računa o svakoj sitnici. Baš kao što rekoste, bio sam DOBAR DOMAĆIN. I to zna cijeli Tivat, direktno ili posredno. To znate i Vi, ali Vam upravo takvo ponašanje ne odgovara jer me nijeste mogli kontrolisati. O tome svjedoče brojni rezultati, moji godišnji izvještaji o radu su još uvijek dostupni na sajtu Opštine!

Opet Kusovče demonstrirate nedopustivo nepoznavanje organizacije kojom rukovodite pa pogrešno konstatujete kako sam ja kao psiholog bio „nekvalifikovan” kadar za vođenje Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove. U jednom od ranijih saopštenja ste i sami priznali da je Upravna inspekcija konstatovala dok sam bio seketar da je dokumentacija u vezi mog radnog odnosa UREDNA. Potpuno dezorjentisani, Kusovče, ne znate da je organ kojim sam sa naročitim uspjehom rukovodio godinama, obuhvatao poslove upravljanja kadrovima, pisarnice, informatike i raznovrsne zajedničke poslove, te da je mjesto starješine organa menadžersko, a ne usko stručno.

Podśećam Vas Kusovče da ste upravo Vi bili u komisiji za izbor na konkursu po kojem sam imenovan na mjesto rukovodioca Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove 2017. godine, tada me baš ishvaliste kako sam odličan profesionalac, pa je nejasno kako ste baš mene izabrali ako sam bio „nekvalifikovan”. Dokumentovani rezultati dokazuju da je upravo za vrijeme mog mandata postignut najveći napredak i uspjeh ikad zabilježen u datim oblastima u Opštini Tivat.

Podśećam Vas Kusovče,da sam za razliku od Vas bio izvanredan student na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prośečnom ocjenom 9.62, te da sam bio stipendista Crne Gore i Tivta, i da sam zahvaljujući tom postignuću bez partijske knjižice, nakon što sam bio najuspješniji instruktor popisa stanovništva 2011. godine, zapošljen u Opštini prvenstveno da se bavim upravljanjem ljudskim resursima. Primljen sam po javnom oglasu u redovnoj zakonskoj proceduri, pripravnički staž sam prethodno odradio u Službi za upravljanje ljudskim resursima u Izvršnom vijeću Autonomne pokrajine Vojvodine (sad Vlada Vojvodine), a u međuvremenu sticao iskustvo i u realnom sektoru kao konsultant za ljudske resurse.

Ostaje nejasno otkud Vam hrabrosti za teške laži u vezi mog zapošljavanja u Opštini Tivat kad se to sve dešavalo za vrijeme vlasti vaših najbližih partijskih kolega, a o svemu se možete informisati u kadrovskoj službi, đe ćete naći pregršt sertifikata i preporuka o mojim kompetencijama, kojih ste Vi itekako svjesni. Sve pošteno zaslužio, ništa na mufte, ništa kupljeno! A možete pitati i Vašu partijsku šeficu Jovanku Laličić koja mi je tada bila nadređena. To je zasigurno bila jedna od najboljih kadrovskih odluka Opštine Tivat u protekloj deceniji.

A koliko ste Vi sposobni o Vama govore napamet naučene fraze i floskule, i pokušaj taksativnog nabrajanja uslijed kojeg se pogubite i odlutate već u istoj rečenici. Vi kao doktor ekonomije opustošiste budžet ove opštine puneći svoje i džepove partijskih nalogodavaca, šefova, drugova,i poltrona. Poznati ste kao osoba koja na svaki način unižava akademsko zvanje, jer ste kao dekan instant fakulteta godinama za novac i minimalan trud „poklanjali” diplome, a i sami kupili izbor u zvanje vanrednog profesora, na istom onom univerzitetu u Beogradu, đe se fakultet završava za tri dana, u što se javnost u regionu imala priliku uvjeriti nedavno, kada je isplivala skandalozna informacija o jednom političaru iz BiH.

Što se tiče stana, nijesam kao Vi rješavao stambeno pitanje po nekoliko puta na grbači građana Tivta! Rješavam ga u skladu sa zakonom na način što sam dobio mogućnost da kupim stan po povoljnijim uslovima, na javnom konkursu za sve lokalne službenike i namještenike Opštine Tivat. Iako tadakao službenik sa najvišim zvanjem u hijerarhiji, bio sam 16. na rang listi organa uprave Opštine Tivat,dok su ispred mene na listi bili svi službenici sa najnižim zvanjima, pa i koji su se poslije mene zaposlili u Opštini. Niko mi ga nije poklonio, niti sam ga dobio kako kazaste Kusovče, i plaćam mjesečnu ratu kredita 330 eura da bih riješio stambeno pitanje. I ja u tom stanu živim sa svojom porodicom za razliku od većine službenika koji su konkurisali za stan, bili na listi ispred mene i kupili ga po povoljnim uslovima pa preprodali za duplo veći iznos, ili ga rentiraju kao sekundarnu nekretninu, jer već žive u svojim stanovima (koji se trenutno vode na nekog drugog srodnika), neki u mnogo većim od tih stanova, a neki i u višespratnicama. No, o tome ćemo kad dođe vrijeme.Toliko o tome da sam „dobio” stan. Tačno je da imam u vlasništvu garsonjeru u Novom Sadu površine 26,84 kvadrata, koju sam dobio od roditelja na poklon 2010. godine i koju rentiram za mjesečni iznos koji je tri puta manji od rate stambenog kredita koji plaćam. Ta garsonjera u Novom Sadu nije bila nikakva prepreka za konkurisanje na oglas za rješavanje stambenog pitanja jer je Odlukom kao eliminacioni uslov propisano pośedovanje nepokretnosti na teritoriji Opštine Tivat. Nepokretnost bilo koje vrste u drugoj državi ne znači ništa. A tada sam godinama kao podstanar u Tivtu plaćao duplo veću kiriju od iznosa koji sam dobijao od rente u Novom Sadu, da znaju svi, kad već želite ulaziti u najdublju intimu i ispravnost mojih postupanja. I perfidna je izmišljotina da nijesam prijavljivao stan u Novom Sadu, sva moja imovina i primanja, pa i taj stan, precizno su prikazani svake godine u svim izvještajima, koji su u pośedu Agencije za sprječavanje korupcije i dostupni javnosti, a i ja ću ih javno pokazati đe god treba! Sve je lako provjerljivo.

A Vi Kusovče ste lagali javno za skupštinskom govornicom, bez imalo stida, da ste prijavljivali tri stana iz neznanja misleći da treba kao imovinu prijaviti stan u kojem ste podstanar. A kako ste bili „podstanar” u tri stana istovremeno, Kusovče? Đe nestaše stanovi koje ste imali u svojini da bi bestidno opet uzeli kredit od 52 hiljade eura, iako ste kao javni službenik već ranije rješavali stambeno pitanje 1999. godine dodjeljivanjem placa od strane Opštine? I zbog toga ćete u zatvor, ali ste u problem uvalili i druge ljude zbog svoje halapljivosti i bezočnosti. Kolika su vaša primanja od rentiranja vaših stanova koje ste izbrisali iz kartona? Priča se da imate i neke nekretnine u južnom dijelu Tivtske opštine, pa ćemo i to dobro ispitati.
Sa ponosom mogu reći da sam bio prvi predśednik Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat 2012. godine, tačno godinu dana, do imenovanja na mjesto sekretara kad sam podnio ostavku zbog nespojivosti funkcija, mnogo prije rješavanja stambenog pitanja. Postavio sam to tijelo na noge, potpuno sam, oformio kompletnu evidenciju za sve organe uprave, javne službe i ustanove u Opštini Tivta, i obezbjedio sve početne pretpostavke za funkcionisanje. Čak sam lično kreator određenih obrazaca za rad komisije koji su uvršteni u priručnik koji je izradila Zajednica opština CG da bi komisije u drugim opštinama u Crnoj Gori lakše organizovale svoj rad. I to Vam može potvrditi vaša partijska šefica, tako da i ovaj pokušaj diskreditovanja moje etike i integriteta je doživio debakl, a promovisao moj kapacitet.
Dakle, kao što vidite Kusovče, vaše laži traju dok se ja ne oglasim i demontiram svaku zlonamjernu izmišljotinu koju plasirate. Nastaviću vrlo revnosno svoju misiju razotkrivanja nepočinstava loklane vlasti u interesu građana Tivta, a o tome kolika će biti snaga i uloga Crnogorske, partije koju vodim u Tivtu, biće Vam jasno kada Vam se glasovima naših slobodnih i časnih ljudi izmakne tlo pod nogama.

Goran Božović, predśednik OO Crnogorske Tivat i potpredśednik Crnogorske.