Božović: Herceg Novi primjer kako se podržavaju kvalitetne incijative

Menadžer međunarodnog tivatskog karnevala Goran Božović učestvovao je na manifestaciji obilježavanja rođendana Federacije evropskih karnevalskih gradova, koja je ove godine održana u Herceg Novom.

„Dobiti priliku da organizujete proslavu Dies Natalis Federacije evropskih karnevalskih gradova, drugog događaja po značaju u Federaciji, i koji se svake godine održava u drugoj zemlji članici, predstavlja veliku čast i privilegiju. Čestitam Herceg Novom koji je uspio u tome u ime Crne Gore.” istakao je Božović.

Zahvaljujući entuzijazmu članova NVO Maškare i bezrezervnoj podršci Opštine Herceg Novi, u godini jubileja 50-og Praznika mimoze, Herceg Novi je bio domaćin 39. rođendana Federacije na kojem su učestvovali delegati 15 zemalja. Pored organizatora Ivana Peulića iz Herceg Novog, koji zaslužuje pohvale za realizaciju događaja, delegaciju FECC Crne Gore činili su predśednik Branko Đurica iz Kotora i Goran Božović iz Tivta, za koju je učešće u potpunosti obezbjeđeno od strane organizatora.

„Visok nivo organizacije i samo pozitivne kritike svih učesnika služe na ponos nacionalnom ogranku FECC Crna Gora, jer su domaćini na najbolji način predstavili gostoprimstvo naše države.Osim finansijskog pokroviteljstva, prisustvo najviših opštinskih funkcionera Herceg Novog na samom događaju, na čelu sa predśednikom opštine Stevanom Katićem, predstavlja pravi primjer kako lokalna samouprava pruža podršku kvalitetnim inicijativama, koje joj povratno obezbjeđuju brojne benefite i razvojne šanse. Ovakvi događaji predstavljaju odličnu priliku za izvanredan vid promocije kulturno-turističkih potencijala grada domaćina na međunarodnom planu, kao i države, i definitivno obezbjeđuje značajno pozicioniranje na internacionalnoj mapi karnevalskih gradova.” zaključio je Božović.