Borba protiv vršnjačkog nasilja u fokusu Ministarstva

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, pod nazivom „Dan roze majica“, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta želi da osnaži i i ohrabri sve inicijative koje za cilj imaju prepoznavanje, suzbijanje i predupređivanje vršnjačkog nasilja u školskim ustanovama.
Kvalitetno obrazovanje, očuvanje integriteta ličnosti učenika i uspostavljanje bezbjednog školskog okruženja neki su od ključnih prioriteta novog Ministarstva.

U toku ovog mjeseca, Ministarstvo je obrazovalo Radnu grupu za praćenje pojave vršnjačkog nasilja i vandalizma u školskim ustanovama. Članovi radne grupe su iz redova Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za školstvo i Nevladinog udruženja „Roditelji“. Radna grupa je obrazovana sa zadatkom da neprekidno analizira podatke o pojavama koje prepoznaje program za suzbijanje nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Juče se u školama na kreativan način, kroz priredbe i radionice, đacima predstavlja važnost nenasilnog vida komunikacije, promoviše tolerancija, poštovanje različitosti i podstiče saosjećajnost. Usvajanje takvih poruka i takvog obrasca ponašanja djece u školama mora da bude naš zajednički zadatak.