Bolje regulisana signalizacija, gradilište još uvijek neobezbijeđeno

Nakon urgencije građana i reakcije Radio Tivta, službenici Opštine Tivat juče su nakon više pokušaja stupili u kontakt sa naručiocem- Regionalnim vodovodom, kao i izvođačem radova na polaganju cjevovoda duž Jadranske magistrale u Tivtu- Indel Engineer, te uspjeli da obezbijede da se za pješake potpuno prekinuta saobraćajnica učini bar djelimično sigurnijom. Preko kopa je postavljen drveni most, te je trasa kojom pješaci moraju hodati po suženoj jednoj kolovoznoj traci, smanjen za nekoliko desetina metara.

Gradilište je i dalje nepropisno obezbijeđeno, nisu postavljene zaštitne ograde koje bi obezbijedile siguran prolaz pješaka, a ova situacija posebno ugrožava naše najmlađe sugrađane, koji ovim putem idu i vraćaju se iz škole. Gradilište na ovom dijelu magistrale aktivno je već dvije sedmice. Građani svo vrijeme upozoravaju na lošu organizaciju dvosmjernog saobraćaja jednom kolovoznom trakom, velike zastoje i gužve koje potrebno vrijeme putovanja od Lepetana do centra grada produžavaju i do jednog sata, ugroženu bezbjednost saobraćaja i opasnost kojoj naručilac i izvođač radova izlažu građane Tivta ne poštujući propise obezbjeđenja gradilišta.

Problem za pješake predstavlja i činjenica da se izmena svjetala na semaforima koji regulišu dozvoljen smjer kretanja u datom momentu  dešava isuviše brzo, te je vrijeme koje imaju na raspolaganju za pretrčavanje ulice do improvizovanog mosta svega nekoliko sekundi. Preglednost kolovoza dodatno otežava činjenica da se odmah do mosta nalazi uposleni bager, te pogled, osim vozila, zaklanja i kašika koja se često nađe iznad automobila koji nailaze. Radio Tivat je po ovom pitanju kontaktirao Komunalnu policiju, koja se danas pobrinula da se riješi pitanje saobraćajne signalizacije.

Semafori će raditi sa čekanjem od jednog minuta za prolaz u oba smjera, s tim da su iz Komunalne tražili od izvođača da će se radnim danima u 15 sati propuštanje vozila iz pravca Tivta produžavati do dva minuta u zavisnosti od intenziteta saobraćaja.