BokAbility – niko nije ostrvo

Drugi seminar u okviru Projekta psihosocijalne podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, koji organizuje NVO „Meritum“ održan je proteklog vikenda u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu. Novo druženje dvadesetak stručnjaka iz različitih institucija Kotora, Tivta i Herceg Novog sa doktorom Nenadom Rudićem, psihijatrom iz Beograda bavio se odnosom roditelj – stručnjak, naročito njihovim prvim susretom. Dr Rudić je svoje predavanje potkrepio iskustvima dugogodišnjeg rada na Dječjem odjeljenju Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

Tokom rada iskristala se ideja o pokretanju posebne kampanje, odnosno svojevrsnog foruma pod naslovom BOKABILITY, koji bi se bavio mapiranjem potreba i obezbijeđivanjem potrebnih uslova i servisa za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Boki, odnosno njihovih porodica.

“U prilog tvrdnji da društvo nema dovoljno razvijene mehanizme pružanja istih šansi svim svojim građanima govori činjenica da jedna regija od 70 000 stanovnika, koliko otprilike ima Boka, nije u stanju da posjeduje registar djece sa invaliditetom. Pomoću tog registra, iz koga bi proizilazila slika o vrsti potreba ove djece i njihovih porodica,

mogla bi se preciznije planirati finansijska i kadrovska ulaganja, potrebna da se sistemski priđe unapređenjima u ovoj oblasti. Naša ideja (profesionalaca) je da obezbjedimo virtuelni prstor, gdje će zainteresovani za temu djece sa invaliditetom imati mogućnost da iznesu svoje ideje, stavove, informacije o događajima, iskustvima i literaturi koja im pomaže da bolje razumiju situacije u kojima se često nađu osobe sa invaliditetom i njihove porodice te da predoče neke strategije izlaza iz loših situacija”, kaže dr Sonja Vasić, koordinatorka projekta.

Formiranje mailing grupe BokAbility započelo je sa mail adresama dvadeset jednog  učesnika edukacije o psihosocijalnoj pomoći roditeljima djece sa smetnjama. Namjera je da se ovoj mailing grupi pridruži što više profesionalaca, roditelja, dobronamjernih pojedinaca, humanitaraca, predstavnika medija, odnosno svih grupacija društva, čime će tema invalidnosti djece biti otvorena za živu diskusiju.

“Boka je poznata po posebnom senzibilitetu za različitosti, pa smatramo da mailing forum BokAbility ima realnu šansu da skrene pažnju na kvalitetne sadržaje i samim tim postane još jedan stub dogradnje civilizacijskih slojeva, kojima Boka već sada obiluje. Odnos prema onima koji su u lošoj poziciji najbolja je mjera socijalne zrelosti jedne zajednice. Zvona ne zvone samo onima koji trenutno stradaju, ona zvone svima, jer niko nije ostrvo, ma kako se to nekome može na momenat učiniti. Onoliko smo zaštićeni u društvu koliko je zaštićen onaj kome je trenutno najteže. A djeca sa smetnjama i njihove porodice definitivno predstavljaju segmente društva kojima je veoma teško. BokAbility želi da svi saznaju koliko je teško djeci sa smetnjama i njihovim roditeljima u Boki, šta treba učiniti i kako to učiniti na najracionalniji i efektniji način“, zaključila je dr Vasić.

Profesionalci koji se bave djecom sa smetnjama i njihovi roditelji smatraju svojom  obavezom da podignu glas i da se kao organizovana interesna grupa izjasne o tome šta očekuju od društva, a na skupu su svakako pokazali entuzijazam da to i urade.