Boje volonterizma – naslikajmo omladinsku solidarnost

Mladi evropski ambasadori vas pozivaju na svoj četvrti online događaj pod nazivom “Colours Of Volunteering – Painting Youth Solidarity” (Boje volonterizma – naslikajmo omladinsku solidarnost), koji će se održati u četvrtak, 11 februara 2021. godine, u 18.00 na WeBalkans Facebeook Live stranici.

Tokom događaja u koji će se uživo uključiti mladi širom regiona, očekuje vas interaktivna diskusija posvećena važnosti volontiranja i omladinskoj solidarnosti, posebno tokom pandemije virusa COVID-19. Svi ćemo imati priliku da čujemo inspirativne priče svakodnevnih heroja, entuzijasta, volontera i predstavnika organizacija sa Zapadnog Balkana i EU koji će nas motivisati da činimo dobra djela i postanemo bolji ljudi.

Kao novinarke i novinare, građanke i građane i naše uzore, one koji su takođe tokom pandemije dali svoj doprinos društvu i zajednici, pozivamo vas da nam se pridružite i podijelite naš događaj putem vaših medija, kao i na društvenim mrežama kako bismo svi zajedno širili porukusolidarnosti i humanosti! Napominjemo da su tokom događaja omogućena pitanja putem Facebook live-a.

Inicijativa ,,WeBalkans – Young European Ambasadors’’ dio je Programa regionalne komunikaciione strategije Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Mreža Mladi evropski ambasadori je pokrenuta u avgustu 2020. godine, nakon što se više od 400 mladih ljudi iz cijelog regiona prijavilo za učešće tokom kog su skupili više od 80.000 glasova podrške iz cijele EU i iz regiona. Konačnih 60 pobednika – Mladi evropski ambasadori (YEA) sada su kreativna mreža Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Oni su zainteresovani za učenje o vrijednostima EU i pružanje svojim vršnjacima više informacija o mogućnostima koje EU nudi. Takođe, njihov cilj jeste i zagovaranje različitih tema od značaja za mlade kao što su interkulturalno učenje, zajedničke regionalne inicijative mladih, inicijative lokalnih zajednica, umjetnost, kultura, sport, digitalne tehnologije, zaštita ljudskih prava, a u ovom slučaju – omladinska solidarnost i volonterstvo.

Link za Agendu i Web stream događaja: https://www.webalkans.eu/en/yea/events/colours-of-volunteering-painting-youth-solidarity/

Link za Facebook Live: https://www.facebook.com/webalkans.eu

Sva pitanja vezana za odnose sa javnošću, možete poslati na adresu press kancelarije projektnog tima WeBalkans: [email protected]; [email protected]

 

Young European Ambassadors Project Team