Bojanić: „Ne možemo da prihvatimo ponudu Savane“

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić zahvalio se na ponudi vlasnika Grupacije Savana Dejanu Mijaču u vezi sa rješavanjem pitanja Montenegro airlinsa, objašnjavajući da je njegovu ponudu nemoguće prihvatiti, jer bi otpisom dugovanja prema državi ušli u zonu kršenja odredbi člana 7 Zakona o kontroli državne pomoći, što za razliku od prakse prethodne, ova Vlada neće i ne želi da radi.

Ministar je poručio da ukoliko Mijač ima neko zakonito rješenje kako prevazići ovu prepreku, svakako će to razmotriti u najskorijem roku.

„Želim da Vam se zahvalim na iskazanom interesovanju da pomognete očuvanju nacionalne kompanije Montenegro Airlines. Takođe, želim da naglasim da je cjelokupna Vlada veoma informisana o svim aspektima nastale situacije, kao i da je u potpunosti svjesna važnosti postojanja nacionalne kompanije za građane i privredu Crne Gore. Po tom pitanju, Vaš pogled i naš stav, slobodno mogu reći, u potpunosti su identični. Problem Montenegro Airlinesinesa danas je u prvom redu pravno pitanje“, istakao je Bojanić.

Kako je naveo, dio javnosti, a to je naročito izraženo kod opozicionih poslanika, neće i ne želi da čuje istinu, što su smatra ministar, potezi očajnika koji pokušavaju da spriječe Vladu da objelodani mnoge nezakonite odluke bivše vlasti, odnosno da dokumenta koja dokazuju njihove nezakonite radnje ne ugledaju svjetlost dana.

„Zato na sve načine pokušavaju da po navici stečenoj više decenija, varaju javnost i EU partnere. Žao mi je što na osnovu navoda iz Vašeg Pisma o namjerama stičem utisak da su i Vama podmetnuli lažne informacije“, kaže Bojanić i dodaje da navodnu odluku o gašenju Montenegro Airlinesa Vlada Crne Gore nije donijela.

Kako je istakao, problem Montenegro Airlinesinesa danas je u prvom redu pravno pitanje. Ekonomski, socijalni, politički, nacionalni i svi drugi aspekti, koji nesumnjivo jesu ništa manje važni, zbog nezakonitih odluka prethodne vlasti ostaju u drugom planu.

„Usljed takvih odluka, a da Vas ne opterećujem svim detaljima, Agencija za zaštitu konkurencije je Rješenjem od 3.09.2020. zaustavila svaku dalju državnu pomoć za Montenegro Airlines. Konačna odluka još nije donešena, ali je izvjesno da će biti negativna, što će gotovo sigurno voditi ka postupku povraćaja državi već odobrenih sredstava kompaniji Montenegro Airlines, a radi se o sumi od preko 40 miliona eura. Vjerujem da Vam je sad mnogo jasnije sa kakvim se problemom suočavamo, odnosno kako je funkcionisala prethodna vlast po ovom pitanju.
Što se tiče Vaše konkretne ponude, a cijeniću je iskrenom bez obzira kada i kako nam je upućena, moram Vam jasno odgovoriti da je nemoguće prihvatiti. Razlog je jednostavan i leži u činjenici da bi otpisom dugovanja prema državi ušli u zonu kršenja odredbi člana 7 Zakona o kontroli državne pomoći, što za razliku od prakse prethodne, ova Vlada neće i ne želi da radi. Ako nam ponudite neko zakonito rješenje kako prevazići ovu prepreku, svakako ćemo to razmotriti u najskorijem roku. O svim drugim mogućnostima pomoći Montenegro Airlinesa, na pr. dokapitalizaciji uz očuvanje većinskog državnog paketa, eventualnim donacijama od strane Vaše kompanije ili nekim drugim modelima, veoma smo spremni da razgovaramo uz puno poštovanje zakonskih normi i procedura. Na kraju, ponavljam, otpis duga prema državi i prodaja za jedan euro privatnom investitoru nije opcija koju nam u ovom trenutku zakonski propisi dozvoljavaju. Prethodna vlast nezakonitim odlukama potrošila je svaki vid državne pomoći koji bi mogao spriječiti današnju agoniju MA“, poručio je Bojanić.