Bojadžić: Lokalne uprave da pomognu oporavak ekonomije

Epidemija korona virusa, pored problema i opasnosti koje ima po zdravlje građana, će proizvesti jako negativne posljedice i po ekonomiju, BDP, javne prihode, a time i na rad i funkcionisanje lokalnih uprava – kaže za  Pobjedu generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić.

U komunikaciji sa predsjednicima opština, izražen je jedinstven stav da one u ovoj situaciji treba da ponesu dio tereta i pomognu oporavak ekonomije .Na osnovu prijedloga iz opština, kaže on, zaključeno je kako je na ublažavanje posljedica, potrebno djelovati u tri pravca.

Prvo, same opštine treba da preispitaju politike i definišu prioritete u skladu sa novonastalom situacijom, uz maksimalRefik Bojadžić nu racionalizaciju svih vidova potrošnje i preusmjeravanje raspoloživih resursa na sanaciju posljedica epidemije po ekonomiju i socijalnu situaciju.

Drugi pravac je pomoć opština privrednicima i preduzetnicima koji su pogođeni mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti kroz oslobađanje obaveza po osnovu određenih taksi, naknada i zakupnine za period od tri mjeseca i odlaganje plaćanja poreskih obaveza za isti period – navodi Bojadžić.

Po njegovim riječima treći pravac podrške privrednim društvima, preduzetnicima i građanima na sanaciji posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa podrazumijeva pomoć države, banaka i Investiciono razvojnog fonda opštinama i opštinskim komunalnim službama kako bi se obezbijedila likvidnost i njihovo funkcionisanje u periodu trajanja krize. Zajednica opština, kaže Bojadžić, pripremila je prijedlog mjera za sanaciju ekonomske krize i dostavila ih Vladinoj radnoj grupi.