Okrugli sot o koruociji Zajednica opstina CG

Bojadžić: Transparentnost – brana protiv korupcije

Transparentnost i javnost rada organa lokalne samouprave ključni je preduslov u izgradnji povjerenja građana u rad javnih službi, i pouzdana brana od rizika pojave korupcije u društvu, poručio je generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), Refik Bojadžić.

On je danas, otvarajući radionicu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, ocijenio da su ukjučivanje građana u proces odlučivanja u lokalnoj samoupravi, ostvarivanje principa transparentnosti rada organa i odgovornosti za donošenje odluka od velikog značaja za ostvarivanje uloge građana u lokalnoj samoupravi i preduslov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave i cijelog društva.
Bojadžić smatra da transparentna opština treba da podijeli sa svojim građanima sve informacije kako one dobre, tako i loše vijesti, jer su to, kako je naveo, informacije koje građani treba da znaju.
     „Transparentnost i javnost rada organa lokalne samouprave i javnih službi ključni je preduslov u stvaranju pozitivne atmosfere i izgradnji povjerenja građana u rad javnih službi i pouzdana brana od rizika pojave korupcije i koruptivnih ponašanja u društvu“, kazao je on u PR Centru.
On je objasnio da je ZOCG, svjesna važnosti transparetnog rada i uključivanja građana i nevladinih organizacija u proces donošenja odluka na lokalnom, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) i Centrom za razvoj nevladinih pripremila pet modela akata kojima se utvrđuje širok krug mehanizama za učešće građana, predstavnika NVO i privrednika u proces donošenja odluka i sprovođenja javnih politika na lokalnom nivou.
Ekspert Davor Dubravica kazao je da se korupcija može pojaviti u svakoj organzaciji, pa tako i u lokalnoj samoupravi.
     „Bitno je da su građani u svakodnevnom kontaktu sa lokalnom samupravom i njima je najuočljivije kad se takve pojave dogode na njihovom lokalnom nivou“, naveo je on,
Dubravica je objasnio da je borba protiv korupcije važna i za ekonomski razvoj lokalnih samouprava.
     „Ko uopšte želi investirati u neku opštinu, koja je na glasu kao leglo korupcije, u kojem se moraju plaćati neki ekstra nameti, nešto „ispod stola“, da bi se nešto radilo?“, upitao je on.
Predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, Olivera Grbović, kazala je da sistem lokalne samouprave, kao dio javne uprave, prolazi kroz kontinuiran proces reformi.
     „Sadržinu tog važnog procesa i dinamiku njegove realizacije značajan uticaj ima opredjeljenje naše države da postane članica Evropske unije“, navela je ona.
Grbović je ukazala da je MUP, zbog efikasnijeg funkcinisanja sistema lokalne samuprave, pripremio Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, koji je krajem maja upućen Evropskoj komisiji na mišljenje.
Taj akt je, kako je pojasnila, pripremljen i sa namjerom da se u normatvnom okviru potpunije i preciznije regulišu normativne pretpostavke za ostvarivanje prava građana u lokalnoj samoupravi, i da se iz njega uklone rješenja koja nisu dala pozitivne efekte ili su se pokazala kao sporna u pogledu njihove primjene.
Predstavnica Ministarstva pravde, Svetlana Rajković, smatra da je timski rad neophodan kako bi se se spriječila pojava korupcije u društvu.
     „Samo zajedničkim snagama možemo nastaviti dalje u ovom tempu u kojem Crna Gora napreduje do sada. Mislim da smo mnogo postigli u prethodnom periodu, ali to nikako ne znači nema još puno posla pred nama i da svako od nas može još puno da doprinese u rješavanju daljih izazova koji su pred nama“, navela je ona.

(Portal RTCG)