blago

Danas su Blagovijesti

Pravoslavna crkva obilježava Blagovijesti, praznik sjećanja na susret djevice Marije i arhangela Gavrila, koji joj je, prema Jevanđeljima, saopštio da će roditi spasitelja ljudskog roda. Praznik Blagovijesti je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se u znak sjećanja na „blagu vijest“, kada je, prema crkvenom učenju, arhanđel Gavrilo objavio Bogorodici da je Duh sveti nju odabrao da bude majka Isusu Hristu.
Blagovesti spadaju u radosne događaje i radosne hrišćanske praznike. Slave se uvek 7. aprila, tačno devet mjeseci prije Božića. Sa ovom blagovešću arhangela, „silaskom Svetog duha na prečistu djevu“, počinje obnova čovječanstva, a riječima arhangela Gavrila „Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom“, otvara se istorija Novog Zaveta i počinje preobražaj čovječanstva.
Smatra se da od Blagovesti počinje setva jarih žita. Takođe, vjeruje se da je taj dan srećan za kalemljenje voća. Nekada se narod u selima bojao zime, sve dok taj dan ne prođe. Dan poslije praznika Blagovesti, crkva slavi Svetog arhangela Gavrila koji je, prema zapisima Četvorojevanđelja, zadužen za radosne vijesti.