Biciklijada i promovisanje turističke ponude Herceg Novog

Biciklijada trasom „Salty and Sweet“ biće održana u subotu 18. septembra u okviru projekta „Cycling Rural“ koji finansira Evropska unija, a čiji je partner Turistička organizacija Herceg Novi. Cilј je promovisanje turističke ponude Herceg Novog i atraktivnosti kulturne i prirodne baštine zaleđa.

Okuplјanje biciklista je u Melјinama, kod hotela „Lazure“ u 07:30 a oko 12:00 sati planiran je dolazak na novoizgrađene vidikovce, pa će učesnici ove biciklijade biti njihovi prvi korisnici, navedeno je u saopštenju iz Turističke organizacije HN.

-Učesnici će voziti rutama u zaleđu Herceg Novog na području Orjena, a imaće priliku da koriste usluga biciklističkih vodiča koji su zahvalјujući ovom projektu prošli obuku, a upoznaće se i sa novopostavlјenom planinskom biciklističkom infrastrukturom na trasama. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u ovom događaju.

U okviru projekta izgrađena su dva vidikovca na dijelu makadamske trase u srcu Orjena i postavlјena nova signalizacije na tri jedinstvene rute (Salty and Sweet, Boka Bay View, Rocks and Trees). Duž trasa je postavlјeno šest novih info tabli sa kartom ovog dijela zaleđa i opisom atrakcija na promovisanim stazama.

Cilј projekta je povezivanje Zapadne Hercegovine i Crne Gore kroz biciklističke rute i integracija kulturne i prirodne baštine u priznati turistički proizvod. Lokalni putevi, umreženi u biciklističke staze, prolaze kroz područja koja nisu prepoznata u sličnim turističkim ponudama. Projekat će uvesti i standard kvalitete „Bike Friendly Concept„ te će se na taj način dodati vrijednost turističkoj ponudi u zaleđu Herceg Novog i Županiji zapadnohercegovačkoj.

Evropska unija finansira ovaj projekat s cilјem jačanja i diverzifikacije kvaliteta turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekat će rezultirati stvaranjem nove i atraktivnije turističke ponude, koja će biti uklјučena u turističku ponudu obje zemlјe, kao i u ukupnu turističku ponudu Jadranskoga zaleđa.

Realizacija projekta se odvija u okviru Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora. Implementacija je počela 1. oktobra 2019. i trajaće 24 mjeseca. Ukupna vrijednost je 495.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 400.000 eura bespovratnih sredstava, a sve s cilјem jačanja i pobolјšanja kvaliteta turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i ostalih ponuda na otvorenom u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Partneri na projektu su Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za evrropske integracije kao nosilac projekta, gradovi Široki brijeg i Ljubuški, opštine Posušje i Grude i Turistička organizacija Herceg Novi.