Bicikla opstina

Bicikla opštinskim službama i preduzećima

U opštini Tivat danas je izvršena primopredaja četiri električna bicikla opštini i lokalnim preduzećima. Bicikle je opštinskoj kurirskoj službi, Službi zaštite i spašavanja, Radio Tivtu i Sportskoj dvorani uručio Tonko Lukšić, direktor Komunalnog preduzeća u čijem je sastavu „bike sharing“ sistem.

On je istakao da će opremanje lokalnih preduzeća i opštinskih službi električnim biciklima doprinijeti uštedi goriva, električne energije i drugih resursa. Akciju je inicirala predsjednica opštine Snežana Matijević na molbu Komunalnog i lokalnih preduzeća, a akcija pokazuje da je opština Tivat jedan od lidera u oblasti zelene energije i uštede energenata.

Bicikla opstina2„Opština pokazuje da lider u oblasti uštede energije. Na novoj stanici javnog biciklističkog prevoza kod autobuske stanice, predviđeno je da stoji šest bicikala. Nakon raspodjele ove četiri, u našem magacinu ostaće još dvije električne bicikle. U javnom biciklističkom prevozu sada imamo 22 nova bicikla od kojih je desetak raspoređeno na šest punktova“, rekao je Lukšić. On je istakao da su građani trenutno slabo zainteresovani za korišćenje bicikala iz „bike sharing“ sistema. Komunalno preduzeće će se potruditi, kako je istakao Lukšić, da podstakne građane na upotrebu električnih bicikala.

Korisnici električnih bicikala kažu da će donacija opštine unaprijediti i ubrzati način poslovanja. Goran Božović, rukovodilac opštinske Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove kaže da će električni bicikl olakšati posao kurirskoj službi. „Kurirske poslove će sada, kada vremenske prilike dozvole, moći da obavljamo na kvalitetniji, efikasniji i rentabilniji način. U određenim situacijama ne moramo sada angažovati službena vozila. Ne moramo trošiti gorivo, zagađivati okolinu što je u ovoj priči i najvažnije“, rekao je Božović.