Bez zainteresovanih za javnu raspravu o Nacrtu odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat za danas je bila prediviđena javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva koja se nije održala jer nije bilo zainteresovanih građana.Sekretar iz Sekretarijata za finansije Jovan Brinić je za naš Radio rekao da je pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan odredbama Zakona o putevima, Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 35 stav 1 tač. 2 i 8 Statuta Opštine Tivat: “

 Razlozi za donošenje ove odluke su jer je na Skupštini Crne Gore 28. jula 2020. donšen Zakon o putevima koji je stupio na snagu 14. avgusta 2020., ovim zakonom je između ostalog utvrđeno da će se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donjeti u roku od godinu dana od dana na stupanja na snagu. Tako je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. februara 2021. godine donjela odluku o visini, načinima i uslovima plaćanja naknade za korištenje državnih puteva, a koja je stupila na snagu 18 marta 2021. godine. Sa tim u vezi mi smo bili u obavezi da donesemo odluku po ovom pitanju“, rekao je sekretar Sekretarijata za finansije Jovan Brinić.

Rukovoditeljka odjeljenja Lokalnih javnih prihoda, Jasmina Pejović, ističe da su se prilikom izrade ove odluke trudili da ukupno godišnje zaduženje ne pređe zaduženje prethodnih godina da ne bi pogodili u ovoj kriznoj godini finansijske poreske obveznike.

„Napravili smo samo neku preraspodjelu tako da poslovni prostori manje površine će plaćati manje, dok će poslovni prostori veće površine plaćati veću naknadu u odnosu na prethodni period. Ukupna masa zaduženja će ostati ista što je glavna karakteristika ove odluke. Kroz ovu odluku su takođe predviđena i neka prekopavanja instalacija u putu, ali to pogađa svega par obveznika većih kompanija kao što su telekomukacione firme, tako da će gro obveznika koja plaćaju ovu naknadu ostati sa istim ili manjim zaduženjima.

S obzirom da se ništa drastično nije promijenilo za poreske obveznike oni smatraju da je i to jedan od razloga zbog čega se građani nisu odazvali javnoj raspravi.

,,Zakonom su bili limitirani iznosi, ali mi smo išli sa minimalnim iznosima za razliku od nekih drugih opština gdje su išli sa puno većim naknadama u odnosu na nas. Mi definitivno nismo htjeli da ugrozimo budžete naših građana, pa smo iz tog razloga išli sa minimalnim iznosima koji je zakon propisivao“, zaključila je rukovoditeljka odjeljenja Lokalnih javnih prihoda Jasmina Pejović.

Sve detalje, odnosno program javne rasprave o Nacrtu odluke o nakanadama za korišćenje opštinskih puteva i NacrtOdluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva, možete vidjeti na linku – opstinativat.me/javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-nakanadama-za-koriscenje-opstinskih-puteva/.