Bez većih problema zbog padavina

I pored obilnijih padavina u našem gradu nije bilo većih problema. Zbog jakog vjetra koji je duvao zatvoren je Veliki gradski park. Na putu ispod hotela Tivat na Seljanovu palo je stablo pa su radnici Komunalnog doo intervenisali kako bi ga što prije uklonili i oslobodili put. Takođe, intervenisali su i autokorpom na putu prema Plavim horizontima, a na više lokacija čistili kanale i rigole. Na terenu je bilo ukupno 15 ljudi.

I pored stalnih apela Komunalnog doo, radnici i dalje nalaze gabaritni i drugi otpad u potocima i kanalima.