Bez samoizolacije za roditelje djece koja su kontakti oboljelih

Roditelji i članovi porodica djece koja su kontakti oboljelih u vrtićima i školama ne upućuju se u samoizolaciju, a sa djetetom može biti jedan roditelj koji koristi pravo na odsustvo, potvrđeno je portalu Roditelji.me iz Instituta za javno zdravlje, piše portal Roditelji.me.

Prethodnih dana portalu su se obratili roditelji predškolaca da ukažu na ovu praksu i  pitaju da li je to preporuka nadležnih zdravstvenih ustanova, kao i ako jeste čemu služi rješenje koje važi samo za djecu, ako je ono već u svakodnevnom kontaktu sa ostalim članovima porodice koji nijesu u izolaciji.

“Rješenje o karantinu se odnosi na dijete, ostali članovi porodice se ne upućuju u karantin pod uslovom da bilo ko od članova porodice, u međuvremenu, ne razvije simptome. Jedan od roditelja na osnovu rješenja o karantinu djeteta može dobiti odsustvo tako što će javiti izabranom doktoru da se otvori bolovanje”, kazali su iz Insituta za javno zdravlje.

Na pitanje na koji način se sada donose odluke o samoizolacijama u predškolskim ustanovama, iz IJZCG navode da su pravila ista kao i ranije.

“S obzirom na to da djeca u predškolskim ustanovama nijesu obavezna da nose maske, ukoliko jedno dijete ima pozitivan rezultat testa na prisustvo SARS CoV2 njegovim bliskim kontaktom se smatra svako dijete koje je boravilo u istoj grupi u predškolskoj ustanovi u dane procjenjenog perioda zaraznosti oboljelog djeteta (minimum dva dana prije pojave simptoma i u sve dane prisustva simptoma). Stoga se mjera karantina primjenjuje kod sve djece iz grupe, osim kod one djece za koju postoji dokaz u vidu pozitivnog nalaza na prisustvo SARS-CoV-2 (pozitivan PCR ili brzi antigenski test) ne stariji od šest mjeseci”, kazali su iz Instituta.

Dodaju da su navedeni kriterijumi postupanja, precizno epidemiološki definisani protokolom Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti IJZCG.

Kada je riječ o poštovanju epidemijskim mjera u školama, u Institutu smatraju da strogo poštovanje preventivnih mjera (nošenje maske, održavanje distance, provjetravanje prostorija, pojačana higijena ruku i dezinfekcija radnih površina) značajno smanjuje rizik od prenošenja infekcije.

“Ukoliko se dobije podatak na osnovu koga se procijeni da određena djeca nijesu primjenjivala preventivne mjere (naročito kontinuirano i pravilno nošenje maske tako da maska pokriva nos i usta) onda se ta djeca, smatraju bliskim kontaktima i određuje im se mjera karantina u trajanju od 14 dana, od dana posljednjeg kontakta”, saopštili su iz Instituta, uz podsjećanje da je u osnovnim i srednjim skolama nošenje maske koja pokriva  nos i usta obavezno.

Ističu da se pravilnim nošenjem maske štiti i osoba sa kojom se dolazi u kontakt i osoba koja je nosi.

“Shodno epidemiološkoj procjeni predlažu se mjere  karantina /izolacije u školama”, kažu u Institutu.

Zbog znatno većeg broja djece koja pohađaju vrtiće u odnosu na prošlu godinu , ove godine, kako potvrđuju epidemiolozi, više nije moguće uvijek poštovati preporuku da u grupama bude najviše 20 djece. Upravo iz tog razloga, predškolskim ustanovama su sugerisali primjenu dodatnih mjera.  Osim dnevnog mjerenja tjelesne temperature, pojačane higijene ruku, dezinfekcije radnih površina i čestog provjetravanja prostorija u kojima borave djeca date su, kako navode iz IJZCG, i sljedeće mjere prevencije:

-Roditeljima je strogo preporučeno da u vrtić ne dovode djecu koja imaju akutne zdravstvene probleme – simptome respiratorne ili crijevne infekcije, povišenu tjelesnu temperaturu i slično.

-Osoblju koje radi sa djecom u predškolskoj ustanovi je preporučeno da se temeljno pridržava epidemioloških mjera za smanjenje rizika od prenosa SARS-CoV-2 infekcije (nošenje maske koja pokriva nos i usta, provjetravanje prostorija, pojačana higijena ruku i dezinfekcija radnih površina).

-Vakcinacija zaposlenih u predškolskim, kao jedne od prioritetnih grupa za vakcinaciju protiv COVID- 19.

-Roditeljima djece se naglašava da pohađanje predškolske ustanove u uslovima izražene lokalne transmisije COVID-19 predstavlja visok rizik od obolijevanja djeteta i daljeg prenosa infekcije na članove domaćinstva. Stoga je posebno izražen značaj da svi članovi porodice djeteta koje pohađa predškolsku ustanovu budu vakcinisani.

– Naglašen je značaj vođenja evidencije u predskolskim ustanovama (podaci o zaposlenima i djeci koja pohadjaju vrtić- ime i prezime djeteta kao i ime, prezime i broj telefona jednog od roditelja/ staratelja) u cilju naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave infekcije virusom SARS-CoV-2.