Bez interesovanja za javnu raspravu

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat juče je održana javna rasprava povodom Nacrta programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine koji su, jednom prisutnom građaninu, predstavili ispred Sekretarijata za uređenje prostora – sekretarka Milica Manojlović i zaduženi za izradu projekta Marinko Terzić.

U trogodišnji projekat planiraju uložiti 598 000 eura:

,,Ovaj program je rađen hronološki i zacrtani su akcioni ciljevi, ali se ne može sto posto garantovati rezultati realizacije ciljeva s obzirom na to da ne znamo kakvo će stanje dalje biti jer mnogo aktivnosti nije moguće dalje održati bez javnosti. Na državnom nivou i dalje nedostaje dosta akata koji će biti smjernica za realizaciju i implementaciju ciljeva kada su lokalne samouprave u pitanju“, u uvodu je rekla sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Milica Manojlović.

Terzić je predstavio plan budžeta predviđenog za ovaj projekat:

,,Najskuplji projekat predviđen Programom unapređenja energetske efikansosti u Tivtu za naredne dvije godine je elektrifikacija velikog Gradskog parka sa ugradnjom LED javne rasvjete, vrijedan 207 hiljada eura, a za koji je Opština već završila freviodovani glavni projekat i planira da konkuriše za sredstva iz međunarodnih fondova da bi taj projekat i realizovala. Za zamjenu sijalica na mreži javne rasvjete u užem i širem centru grada novim LED rasvjetlim tijelima planirano je 100 hiljada eura, a za izgradnju solarne elektrane na ravnom krovu nove grade Opštine Tivat, snage 30 kilovata, predviđeno je da se utroši 55 hiljada eura. Lokalna uprava namjerava i da 80 hiljada eura opredijeli za sufinansiranje kredita koje građani mogu uzeti kod banaka za poboljšanje energetske efikasnosti svojih privatnih objekata, 50 hiljada eura opredijeli za nabavku voziola na električni ili hibridni pogon za komunalne službe, te po 30 hiljada eura za sukcesivnu zamjenju postojećih starih sijalica novim LED sijalicama na mreži javne rasvjete u prigradskim  naseljima, odnosno za kompletiranje sistema daljinske kontrole i upravljanja pumpana na gradskom vodovodnom  sistemu. Izrada daljih detaljnih energetskih pregleda zgrada u vlasništvu Opštine koštaće 15 hiljada era, a po 10 hiljada eura biće izdvojeno za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mreže javne rasvjete u gradu,  odnosno za instaliranje LED rasvjete u zgradama i objektima u vlasništvu lokalne uprave i njenih preduzeća.“

Jedini učenik u javnoj raspravi sugerisao je nadležnom sekretarijatu da smatra da je potrebno organizovati što više radionica u vidu edukacije mladih ljudi o značaju energetske efikasnosti. Takođe predložio je da jedan od načina podsticanja energetske efikasnosti bude smanjenje poreza za investitore koji grade ovakve projekte, a i da postoje neki uslovi koje propisuje Opština Tivat za dozvolu gradnje koja bi obuhvatala obaveze u ovom polju. Iz Sekretarijata za uređenje prostora objasnili su kako je prilikom izrade projekta je sastavni dio dokumentacije elaborat energetske efikasnosti, ali da nažalost mnogi to ne poštuju, a oni nisu nadležni odnosno nisu u mogućnosti da takve sankcionišu. Složili su se da su je bitna edukacija građana o ovoj temi i najavilii programe za edukaciju mladih po školama u koliko situacija sa pandemijom to dozvoli.

Zainteresovani građani mogu pročitati Nacrta programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine na linku: https://fra1.digitaloceanspaces.com/opstinativat/documents/2021/SEKRETARIJAT%20ZA%20UREDJENJE%20PROSTORA/NACRT_Programa_poboljsanja_energetske_efikasnosti_Opstine_Tivat_za_period_od_2021_do_2023_godine.pdf.

Andrijana Karadžić