Besplatne studije na Univerzitetu za 3.466 brucoša

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) ima mjesta za 3.466 mjesta za brucoše na budžetu.

Na Arhitektonskom fakultetu ima mjesta za 50, Biotehničkom 155, Ekonomskom 390, Elektrotehničkom 330, na Fakultetu dramskih umjetnosti 35, Fakultetu likovnih umjetnosti 40, Fakultetu političkih nauka 140, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 180, Filološkom fakultetu 355, Filozofskom fakultetu 315, Građevinskom fakultetu 110, Mašinskom fakultetu 180, Medicinskom 185, Metalurško-tehnološkom 115, Muzičkoj akademiji 36, Pomorskom fakultetu u Kotoru 260, Pravnom fakultetu 240 i Prirodno-matematičkom fakultetu 230.

Ovaj prijedlog, zasnovan je na prijedlogu Senata UCG, čemu je prethodilo izjašnjavanje univerzitetskih jedinica.

Prijedlog će biti dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada.