Minsitarstvo prosvjete logo

Besplatni udžbenici

Ministarstvo prosvjete obezbijedilo je udžbenike za školsku 2015/2016 godinu za djecu: bez roditeljskog staranja, čiji su roditelji, odnosno staratelji korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, sa posebnim obrazovnim potrebama, koja su smještena u ustanovama socijalne i dječije zaštite i porodičnom smještaju. Za učenike romske i egipćanske populacije koji pohađaju prva tri razreda udžbenike je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dok će za učenike ostalih razreda udžbenike obezbijedilo Ministarstvo prosvjete.

Na osnovu spiskova osnovnih škola, za sada, je Ministarstvo prosvjete obezbijedilo nabavku 6.128 novih kompleta udžebenika i to: 5. 811 kompleta za učenike koji nastavu pohađaju na crnogorskom jeziku i 317 kompleta udžbenika za učenike koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku, za šta je izdvojeno preko 440.000,00 eura.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva će osnovnim školama dostaviti do 25. avgusta udžbenike koji će biti podijeljeni na početku školske godine, kada će biti podijeljeno i 3.541 kompleta korišćenih udžbenika sa dopunjenim novim izdanjima sa kojima raspolažu osnovne škole – saopšteno je iz Ministarstva.