BENEDETI, SIMONETI, ZIFRA

BENEDETI (Benedetti)
Podatak o ovoj građanskoj obitelji iz Kotora od 30. kolovoza 1859. Godine svjedoči da je Antonio Benedetti imao kuću i vrt u svom vlasništvu u Tivtu, na granici s Crnim Platom. Budući da je bio dužan Vicku i Nikoli Mihoviću 150 lira, morao je radi povraćaja duga založiti polovicu svoga posjeda. Što se dalje zbivalo s ovom obitelji u Tivtu, nije zasad poznato. S vremena na vrijeme, međutim, arhivist slučajno otkrije pokoji podatak kao što ronilac otkrije školjku s biserom: prezime Benedetti se 1892. godine pojavilo u sasvim drugom kontekstu: naime, 3. travnja 1892. godine Namjesništvo iz Zadra javlja da će u Kotor iz talijanskoga grada Pise ,,ovih dana“ stići Josip Benedeti, klaštrioc (odnosno rezatelj) maslina, ,,za ponoviti drugo klaštrenje maslina ondje gdje je prošle godine radio.“ Skoro je posve sigurno da je riječ o Josipu Benedittiju iz obitelji koja je nekada živjela u Tivtu, a zatim odselila u Italiju.

SIMONETI (Simonetti)
Obitelj Simoneti, građanska, dobrostojeća obitelj iz Kotora, imala je posjed u Tivtu. Zemlju su davali u najam kmetovima iz Crnoga Plata. Braća i rođaci Prentovići dobrovoljno sklapaju ugovor s obitelji Simoneti o najmu terena još 1695. godine. Teren se sastoji od zemljišta za sijanje, nekoliko maslina i hrastove šume. Na njemu je i zgrada u suhomeđi. Posjed se nalazi u Crnom Platu. Kako bi se što prije oslobodili plaćanja redovnoga godišnjeg najma od 10 perpera po ugovoru, 14. studenoga 1763. dodali su i 50 reala (40 groša po realu) u cilju što brže isplate. Naime, postojao je trajni najam i tzv. locatione francabile ,kojega se najmoprimac mogao osloboditi prije isteka ugovorenoga roka.
Kuća i zemljište Frana Simonetija u Tivtu spominju se i 1776. godine. Tripun Jakonja i Anton Radali na Franov zahtjev idu u Crni Plat kako bi izvršili procjenu rezultata rada (poboljšica) na imanju Simonetija čiji dio drži (kmet) Niklo Ivaničić. Riječ je o 8 kvadranjola zemlje, na kojoj se nalazi kuća u kojoj Ivaničić stanuje, 9 stabala maslina, 29 stabala smokava i vinova loza o međi.
O ovoj obitelji u jednoj ispravi od 22. lipnja 1783. godine stoji opis njihove kuće u Kotoru i procjena kućice Prento u Tivtu.
Godine 1793., 30. lipnja, braća Jerolim i Aleksandar Simoneti posredstvom procjenitelja utvrđuju vrijednost kuće i zemljišta u Tivtu (na Crnom Platu). S gornje strane kuće je potok, s donje posjed graniči jednim dijelom s Markom Radalijem, s jedne strane s vlastelinom Marinom Bućom, a s četvrte strane su spomenuta braća, kontei Bizanti. Oko kuće braće Simoneti su niski zidovi i stubovi, te bunar. Cijena ovih nekretnina iznosi 3120 dalmatinskih lira (20 solada za jednu liru). Izvršena je i procjena stabala, zasada i poboljšica koje su kmetovi izvršili na imanju.

ZIFRA (Ziffra)
Obitelj Zifra je brojna i dobrostojeća obitelj koja se rano javlja u notarskim i drugim arhivskim spisima. Jedna od ženskih članova obitelji je Ana Zifra, udana za Jerolima Simonetija. Godine 1741. ostala je udovica. Živi u kući u predjelu crkve sv. Marije od Rijeke (Santa Maria di Fiume), danas Blažene Ozane.
Poslije suprugove smrti ostalo joj je kućište (casale) u Tivtu iznad jedne kuće u ruševnu stanju i bez krova koja se nalazila do kuće braće Landi (sopra una casa scoperta e dirocata al confine di signori fratelli Landi). U Tivtu su joj ostale u nasljeđe još dvije kuće, gospodarska i kmetska, na mjestu Pin, kao i zemljište uz kuće na Pinu; pripalo joj je još i zemljište pod nazivom Cacovo u blizini Lastve (Gornje!), kod crkve sv. Roka; u Tivtu je također imala zemljište koje Jozo Prento iz Crnoga Plata držao u najmu i obrađivao, uz plaćanje 15 lira najma godišnje. Udovica Zifra posjedovala je još i kuću u Prčanju. Veliki je broj arhivskih dokumenata u kojima se navodi obitelji Zifra, čiji potomci danas žive u Lepetanima.

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.
(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina Crne Gore)