Bemax obavlja sanaciju bivše deponije Lovanja

Nakon dogovora NVO „Udruženje Egipćana“ i kompanije „Bemax“, koji je podržala Opština Tivat, obavljaju se radovi na sanaciji deponije i pristupnog puta od Jadranske magistrale do neformalnog naselja Lovanja, kazao je potpredsjednik Opštine, Vladimir Arsić.
„Udruženje Egipćana dostavilo je molbu Opštini za podršku dogovora između Bemaxa i Udruženja tako da se NVO dogovorila sa Bemaksom, kao društvenom odgovornom firmom, za pomoć u poboljšanju uslova života RE populacije u neformalnom naselju“, naveo je Arsić.
On je naglasio da su na dobrom putu da se jedan problem koji postoji dugi niz godina u zaleđu Tivta uz sami magostralni put, riješi.
„Opština nije direktno učestvovala u postizanju sporazuma već samo kao saradnik u komunikaciji između NVO „Udruženje Egipćana“ i firme „Bemax“ koja je počela sanaciju tog dijela“, objasnio je Arsić naglasivši da je Opština odgovorila nevladinoj organizaciji da je po njihovom zahtjevu saglasna sa svim aktivnostima kojima će se poboljšati život RE populacije na Lovanji.
Dogovor između kompanije Bemaks i Udruženja „Egipćani“ podrazumjeva da se sanira i asfaltira veoma loš pristupni put sa Jadranske magistrale. Predviđeno je da se tamponira i određeni dio puta do kuća žitelja koji tamo stanuju, kao i da se uz put od kotorske strane postavi vodovodna cijev i na taj način omoguće mnogo bolji i adekvatniji uslovi za život, naglasio je Arsić navodeći da je očišćen drenažni kanal uz postojeći put za Lovanju i područje oko mosta, a planira se i podizanje nivoa puta.
„Na taj način će se taj prostor sanirati i neće se moći odlagati više bilo kakva vrsta otpada, ni komunalnog, ni građevinskog, a ni kabastog. Znači dobiće se jedan potpuno uređen prostor na jednoj značajno velikoj površini tog dijela bivše deponije, koji će se u nekom narednom periodu moći i ozelenjavati“.
Time se rješava pitanje kompletnog okruženja, aerodrom će bez ptica koje su se okupljale na deponiji bezbjedno funkcionisati, a, neće biti ni plavljenja prostora jer će se drenažnim kanalima omogućiti jedan sasvim drugačiji protok vode, kazao je potpredsjednik Opštine.

Predstavnici Bemaxa koji su bili na Lovanji istakli su da se na ovaj način i njima izašlo u susret jer ne moraju da zemlju sa gradilišta u Porto Montenegru gdje se gradi kompleks  „Boka Place“ voze na barsku deponiju jer Tivat nema deponiju za takvu vrstu otpada.

This slideshow requires JavaScript.