Bella Boka nastavlja sa radom

Kompanija Bella Boka prinuđena je da reaguje na tvrdnje objavljene u pojedinim medijima koje dovode u pitanje dalju budućnost i održivost našeg projekta.
Za početak jasno saopštavamo da se naš projekat nastavlja i da smo, uz velike napore, obezbijedili investicije i za kupovinu novih ekoloških brodova. Svaka drugačija tvrdnja je zlonamjerna i neistinita.
Pandemija korona virusa koja je pogodila cijeli svijet uticala je svakako i na naše planove, ali nijednog trenutka nijesmo razmišljali o prekidu prvog projekta javnog transporta ekološkim brodovima u Crnoj Gori. Virus je samo usporio zacrtane planove za ovu godinu, ali nije ozbiljno ugrozio održivost i budućnost našeg projekta.
Brodovi Gracijana i Eletra su spremne za prevozputnika. Čak i spremnije nego prošle sezone jer su odrađeni kompletni servisi i u velikoj mjeri poboljšane njihove performanse.
Svakog dana pratimo situaciju na domaćoj i međunarodnoj sceni, kao i upute nadležnih institucija u CrnojGori i na osnovu toga ćemo odlučiti o datumu otvaranja naših linija o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Demantujemo tvrdnje da je naša kompanija otpustila kompletnu posadu. Namjera kompanije nije bila da otpusti nijednog radnika, već im je, zbog pandemije i činjenice da mjesecima nijesmo mogli raditi, ponuđen aneks ugovora koji je predviđao smanjenje plate dok ne počnemo sa radom, što je dio njih odbio da potpiše. Svim radnicima koji su odbili da potpišu aneks isplaćene su pune otpremnine predviđene zakonom. Uprava za inspekcijske poslove je potvrdila da smo sve uradili u skladu sa zakonom.
Na zadovoljstvo brojnih mještana i turista jedva čekamo da zajedno nastavimo “Đir za čistu Boku”.