Bazar gastro suvenira

Izložba suvenira i gastro suvenira Parka prirode Orjen, kao i prodajni bazar, održaće se sutra i preksutra  u informativno-edukativnom centru Orjen na Vrbanju.  Bazar se priređuje u okviru projekta EcoVill, koji se realizuje kroz regionalni Program grantova za zaštićena područja Dinarida i WWF Adria, a finansira Švedak razvojna agencija (SIDA).Glavni cilj programa je izgradnja partnerstva između područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog učešća građana.

Bazar će u petak i subotu raditi od 18 do 21 sat a u nedelju od 9 do 12 . Organizovan je besplatan prevoz sa kružnog toka u Meljinama sa polaskom u 17.30 sati i povratkom u 21 sat.