Banka hrane: SREĆAN 8 MART DAN KADA SU ŽENE DIGLE GLAS ZA SVOJA PRAVA 

Svim majkama, suprugama, sestrama i kćerkama, svim ženama želimo sretan 8. mart – Međunarodni dan žena sa željom da ne samo ovaj dan, nego i svi dani budu puni poštovanja, ljubavi i pažnje, onako kako to i zaslužuju-poručuju iz Banke hrane.

Ekonomska kriza je uništila više radnih mjesta žena nego muškaraca, zato što pogađa ekonomske sektore u kojima su žene pretežnije zastupljene među radnom snagom, kao što su smještaj, hrana, maloprodaja i turizam.
I pored toga što , žene  čine veći dio ukupnog stanovništva , samo mali broj njih  u našoj zemlji je zaposleno.
U Crnoj Gori je na kraju februara bilo 52,437 hiljade nezaposlenih lica od čega  je bilo 30,687 žena.
Od toga, neznatan broj žena je na radnim mjestima  koje donose novac i moć, jer takve pozicije, po nepisanom pravilu, i dalje pripadaju muškarcima.
Nerijetko žene su žrtve porodičnog nasilja.
Međunarodni dan žena obilježava se u svijetu i kod nas u spomen na 8.marta 1908. godine, kada je 15.000 žena zaposlenih u tekstilnoj industriji u New Yorku protestovalo tražeći podnošljivije radne uslove.
Upravo toliko danas imamo u Crnoj Gori žena koje svoju djecu podižu same bez pomoći drugog roditelja.
One nemaju  podršku države u procesu  razvoda , sa teškoćom se  zapošljavaju, finasijski su često na rubu egzistencije. Alimentacioni fond  kao vid podrške, još uvijek ne postoji.
Neplaćeni rad je ne manje važan aspekat priče o neravnopravnom položaju žena .
Radi se  o onom svakodnevnom i nevidljivom radu kod kuće – od kuvanja, pranja i peglanja do čuvanja djece  i brige o njima i starima.
One  srećnice koje su uspjele  da nađu posao, “srećne” su duplo, jer ih, kada dođu sa plaćenog posla, čeka posao u kući za koji neće dobiti ni cent.
Kreatori politika bi trebalo da budu svjesni  da vrijeme koje ženu provedu na neplaćenom radu kod svojih kuća predstavlja vrijeme koje one nemaju za svoje akademsko obrazovanje ili profesionalno učenje, poslovno uvezivanje ili slobodno vrijeme.
Politike i mjere trebalo bi to da mijenjaju  i da ne nastave sa postojećim neravnopravnostima.
Žene ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima u kreiranju ekonomske i razvojne politike , uprkos tome što su obrazovane i što imaju znanja.
Upućujemo apel svim Ministrima, direktorima javnih preduzeća , fondova, agencija   i ustanova  koji koriste budžetska sredstva , da se makar na ovaj dan sjete  žena i majki koje su na spiskova raznih humanitranih organizacija   za pomoć.

Ako smo mi imali osjećaj i volju da pomažemo   tokom čitave godine  ugrožene žene i majke, nadamo se da ćete i  vi naći za shodno, da se odazovete ovom pozivu i makar simbolično pokažete saosjećajnost  za njih na ovaj dan.

Poklonite ženama pažnju, ponesite  poklon – ne izdvajajte sredstva iz budžeta  samo za koleginice , kako to inače činite .
Uz  želju da se uloga žene u našem društvu razvija na najbolji način i da se afirmacija žene postigne kroz njene vrline kao nova vrijednost našeg društva, svim ženama čestitamo 8. mart – Dan žena.