Banjević: Tivat ima odlične kapacitete za MICE turizam

S obzirom da je tržište Srbije jedno od najznačajnijih emitivnih tržišta, Sajam turizma je značajan za predstavljanje turističke ponude kako za Tivat tako i kompletan prostor Crne Gore, rekla je direktorka Turističke Tivta, Danica Banjević.

Naglasivši da su hotelijeri izašli sa cijenama koje se kreću na nivou prošlogodišnjih, Banjević je navela da se one, zavisno od kategorije hotela, kreću već od 35 eura po osobi.

Da emitivno tržište Srbije veoma važno govori i podatak da su u ukupnom broju inostranih posjeta, turisti iz Srbije su na drugom mjestu odmah nakon gostiju iz Rusije. Tokom prethodne godine Tivat je posjetilo oko 25.500 turista, odnosno turisti iz te zemlje su  ostvarili blizu 290 hiljada noćenja.

TO Tivta je na sajmu prisutna i zbog susreta sa partnerima, brojnim medijima i marketinškim agencijama u cilju promocije ljeta 2020.

„Nakon toga uslijediće promocija Nove godine na čijem osmišljavanju ćemo raditi u narednom periodu“, istakla je direktorka TOTa s nadom da će program biti preciziran možda i prije početka sezone kako bi na vrijeme krenuli sa njegovom pomocijom u zemlji i regionu sa tivatskim ugostiteljima i Opštinom.

Banjević je istkal da Tivat ima odlične kapacitete i za poslovne turiste. Tu se ne misli samo na kongrese već putovanja i događaje koje oganizuju brojne međunarodne kompanije bez zahtjeva za većim kongresnim kapacitetima.

„To su razmišljanja i pravci sa kojima ćemo se sa turističkom privredom aktivnije usmjeriti u narednom periodu“.

Međim, pored MICE turizma Tivat ima savršene mogućnosti i za sportski turizam tako da bi i u tom dijelu trebalo više raditi. To se prvenstveno odnosi na jedrenje, ronjenje i druga sportska takmičenja.

U TO će u narednom peroodu raditi i na preciziranju kalendara dešavanja za predstojeće ljeto.

Direktorka Turističke je kazala da će podržati organizaciju događaja drugih subjekata, a i TO će raditi na programu svojih dešavanja.