Banjević: Eko-sertifikacija kao put za oporavak turističkih destinacija

Aktuelni trendovi u Evropi i u svijetu govore da sve više turista i visokoplatežne klijentele vodi računa o ličnom doprinosu zaštiti životne sredine, što ih određuje i u izboru destinacije i smještaja. Veliko interesovanje ponuđača privatnog smještaja za ekološku sertifikaciju EU Eco-label koju podrškom promovišu Opština Tivat i TO pokazuje da lokalna turistička privreda sve bolje prepoznaje značaj zelenog pristupa u turizmu, kaže za Radio Tivat direktorka Turističke organizacije, Danica Banjević.

“Značajno interesovanje izdavaoca privatnog smještaja za sertifikaciju EU Ecolabel potvrda je da smo na dobrom putu u procesu razvoja Tivta kao održive turističke destinacije. Navedena sertifikacija je jedan dio aktivnosti koja će pomoći u našem pristupu programu Green Destinations. Izdavaoci smještaja koji dobiju navedeni sertifikat će imati i intenzivniju marketinšku podršku TO Tivat. Nakon ove cijele situacije izazvane covid pandemijom, održivi razvoj je još značajniji,” naglasila je Banjević.

TO Tivat će učestvovati ove godine na online konferenciji Global Green Destinations Days, koja se održava od 6 do 9.oktobra, i to upravo prezentacijom u okviru teme „Certification to support destination recovery“.

“To će biti još jedna prilika da ispromovišemo Tivat kao pilot destinaciju u Crnoj Gori koja je započela proces sertifikacije Green Destinations,” poručuje direktorka Turističke organizacije Tivat, koja je period lock-downa u prvom valu COVID-19 epidemije u Crnoj Gori iskoristila upravo za definisanje primarnog strateškog opredjeljenja- a to je pozicioniranje Tivta kao održive turističke destinacije.