B film u radnoj posjeti Radio Tivtu

Ekipa B filma predvođena režiserom Brankom Baletićem danas je posjetila Radio Tivat povodom realizacije projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru,“ koji naša medijska kuća realizuje u saradnji sa internetskim radijom Radio Bruškin.

B film je jedan od partnera na programu „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke,“ koji realizuje Centar za građansko obrazovanje – CGO, a u saradnji sa SHARE fondacijom i Institutom za poslovnu i finansijsku pismenost. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Cilj današnje posjete Radio Tivtu i Radio Bruškinu bilo je snimanje razgovora sa ekipom koja realizuje emisiju Luštravanje MORA za potrebe filma koji o cijelom programu priprema B film.

Direktor radija, Dragan Popadić, izrazio je zadovoljstvo što je naša medijska kuća u prilici da učestvuje u ovom programu te uvjerenje da će emisija Luštravanje MORA doprinijeti intenziviranju dijaloga o održivom korištenju mora i priobalja Boke, a u cilju očuvanja uslova za budući održivi razvoj ovog područja.

Tomislav Žegura je istakao važnost saradnje klasičnih i novih medija, te apostrofirao činjenicu da emisija Luštravanje MORA već nakon prvog izdanja nalazi široku publiku putem audio kanala oba radija, ali i društvenih mreža koje omogućavaju široku participaciju građana u kreiranju samih sadržaja, što doprinosi podizanju nivoa svijesti o značaju brige o životnoj sredini.

O projektu je za potrebe filma, osim Žegure, govorila i urednica emisije Luštravanje MORA, Antonela Stjepčević, koja je iskoristila priliku da podsjeti da projekat „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“ osim radijske emisije, obuhvata i cikluse tekstova, informativnih priloga, te intervjua na temu mjeseca.

Nakon prvog projektnog ciklusa i istraživanja na temu Uticaja pomorskog saobraćaja na stanje ekosistema Boke Kotorske, ekipa Luštravanja mora trenutno radi na emisiji o privrednom i sportskom ribolovu i krivolovu, koju će publika premijerno slušati u nedjelju, 6.decembra od 13.15h.