Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom djeluje već gotovo 30 godina. Kakva je njegova uloga u zaštiti i valorizaciji prirodnog i kulturnog nasljeđa bokeljskih obala? Da li je Morsko dobro svojim djelovanjem unaprijedilo ili unazadilo kulturni pejzaž Boke?
Komandir Službe zaštite i spašavanja Opštine Kotor, Maksim Mandić,rekao je za Radio Tivat da akcija potrage za Kjarom traje bez prestanka, te da će, ukoliko sa raspoloživim sredstvima dviju opštine i Uprave policije djevojčica ne bude pronađena tokom dana, uključiti i Vojsku Crne Gore i međunarodne partnere.
Potraga za Kjarom još traje. Uz koordinaciju kotorske Službe zaštite i spašavanja, sve lokalne službe Kotora i Tivta su sa svim raspoloživim sredstvima na terenu, a dobrodošli su i svi zainteresovani volonteri. Nastavak koordinisane akcije volontera u planu je od 10 sati.
Potraga za sedmogodišnjom Kjarom, koja u Kavču traje od juče poslijepodne, još uvijek bez uspjeha. Službe zaštite i spašavanja opština Kotor i Tivat uz podršku građana cijelu noć su pokušavale da pronađu djevojčicu i njenog psa, a trenutno razmatraju uključivanje nacionalnih službi.
Koliko naša država vodi računa o očuvanju morskog biodiverziteta, koliko je naše podmorje bogato živim svijetom? Gdje smo po pitanju podvodnog kulturnog nasljeđa, koje je Komitet za svjetsku baštinu UNESCO zaštitio Konvencijom iz 2007.godine? Odnos prema podvodnoj prirodnoj i kulturnoj baštini Boke Kotorske može se lako procijeniti na osnovu tretmana nasljeđa na njenim obalama. Ipak, mora se priznati da je odnos prema prirodi značajno odgovorniji. Od nekulture do kulture dug je put. A skloni smo i ukrasti.
U posljednjoj emisiji iz ciklusa Luštravanje MORA bavimo se Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i njegovom ulogom u zaštiti i valorizaciji bokeškog prirodnog i kulturnog nasljeđa. Budite sa nama na talasima Radio Tivta danas od 13:15 sati.
„Ne smijete nikad dopustiti da Boka postane parkiralište za brodove,“ rekla je nakon izrade studije o potencijalima za razvoj turizma posebnih interesa u Boki Kotorskoj 2014.godine, prof.dr Romana Lekić, dugogodišnja univerzitetska profesorica u i savjetnica za turizam i kulturu, ključni stručnjak u mnogim europskim projektima u zemljama Jugoistočne Evrope.