Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 03. do 07. avgusta 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju - saopšteno je iz JP Morsko dobro Budva.

Hrvatska građanska inicijativa nije osigurala kvorum za današnju Sjednicu Skupštine Općine Tivat isključivo kako bi zaštitila interese naših građana, a vezano za Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama za golf terene na Luštici - kaze se u saopstenju...

Kada se u Crnoj Gori u dnevnoj štampi i na elektroničkim medijima govori o lingvističkoj problematici, onda se taj govor najčešće svodi na rasprave koje se tiču dviju razinâ - kaže se u autorskom članku dr Miomira Abovića.