NKT je odlučilo da pomorci koji ulaze iz zemalja stope aktivnih slučajeva MANJE od 25/100K NE MORAJU po dolasku u CG u karantin niti u samoizolaciju.