Asfaltiranje puta Oblatno – Mardari

Ovih dana građevinske mašine Car investa asfaltiraće put Oblatno – Mardari, na poluostrvu Luštica u dužini od 2,5 kilometara.

Taj,za mještane ali i turiste značajan projekat realizuju zajedničkim snagama Opština Herceg Novi, Mjesna zajednica i mještani.

Predsjednica MZ Luštica Ana Zambelić- Pištalo za Pobjedu kaže da će biti sanirana jedna trasa puta Radovići – Zabrđe koji je oštećen prolaskom velikih i teških kamiona.

– Na Luštici se izvode građevinski radovic te je prosto to danak toj velikoj izgradnji. Takođe, jedna trasa od oko 160 metara puta koji vodi ka uvali Mirište i Žanjic biće asfaltirana – kazala je Zambelić-Pištalo.