Arsić: Stvoreni uslovi za izgradnju nadzemne garaže i otvorene pijace u Tivtu

Opštine Tivat će ući u investicione aktivnosti,  izgradnju nadzemne garaže koja će se graditi kod Ljetne pozornice, kao i izgradnju otvorene pijace iza hotela Pine, kazao je gostujući u Radio suncobranu Radio Tivta, potpredsjednik Opštine, Vladimir Arsić navodeći da su stvoreni uslovi za realizaciju tih aktivnosti. Čeka se saglasnot iz Uprave za kulturna dobra.

Direkcija za investicije zajedno sa Sekretarijatom za prostorno planiranje i urbanizam Opštine  pribavila je  dokumentaciju koja je neophodna za početak tog veoma važnog objekta. Nakon toga uslijediće izrada idejnog rješenja, pa glavni projekat.

„Saobraćajne gužve u gradu su pokazale da je Tivtu prijeko potrebna  podzemna ili nadzemna garaža. S obzirom na blizinu Porto Montenegra i lokaciju u gradu to je projekat koji se mora što prije realizovati“, naglasio je Arsić nističući da će to vjerovatno biti višenamjenski objekat sa poslovnim prostorima.

Pored toga u  planu je i izgradnja otvorene pijace u Tivtu., koja će se graditi na lokaciji iza hotela Pine gdje je ranije bila planirana gradnja stambeno poslovnog objekta. „Tivat će tako sa otvorenom pijacom dobiti obrise mediteranskog grada“, istakao je Arsić.

Sa izgradnjom pijace ušlo bi se u prenamjenu postojećeg objekta zelene pijace u suterenu poslovno stambenog objekta na Trgu magnolija, koji se pokazao nefunkcionalnim. Uskoro počinju sa pripremom dokumentacije, a nakon toga uslijediće i donošenje skupštinske odluke. I taj projekat bi, kako ističe Arsić, mogao vrlo brzo biti realizovan.

Iz Opštine najavljuju i izgradnju objekata u servisnoj zoni u Gradiošnici  za potrebe Komunalnog i Vodovoda i kanalizacije, koji ima stvorene sve preduslove za početak izgradnje svog administrativnog tehničkog centra. Uz njega će objekat  graditi i Komunalno doo. Izgradnju tih objekata, kao i Vatrogasnog doma pratili su nezavršeni imovinsko pravni odnosi.

Tim povodom danas je održan sastanak sa predstavnicima Investiciono razvojnog fonda kojima su predstavili  razvojne aktivnosti. „Dobili smo smjernice i odskočnu dasku za ulazak Komunalnog u taj projekat“.

Arsić je kazao da očekuju uplatu određenih sredstava od Direkcije za javne radove Crne Gore  za asfaltiranje i izgradnju određenih saobraćajnica u Tivtu.