Arsić: Punjenje budžeta odlično, u opštinskoj kasi oko 1,5 milion eura

U javnim preduzećima čiji je osnivač Opština u toku su konkursi za izbor čelnih ljudi. „Njihovi mandati ističu pa je u toku procedura za izbor novih direktora onako kako smo mi to u političkoj kampanji prije 10 mjeseci i obećavali“, rekao je potpredsjednik Opštine, Vladimir Arsić.

Aktuelan je konkurs za izvršnog direktora doo Parking servis Tivat, dok je  Vodovod i kanalizaciju postupak izbora završen, a za Komunalno je odluku o raspisivanju konkursa donio Upravni odbor, naveo je potpredsjednik Opštine.

„Konsolidacijom budžeta postojeća dugovanja koja lokalna uprava ima prema preduzećima u potpunosti će biti isplaćena i na taj način će se stvoriti uslovi da novi menadžment na čelu sa novim izvršnim direktorima počne da radi od nule. To je izuzetan preduslov da vidimo koliko su te nove strukture koje izaberemo na konkursima spremne i sposobne da situaciju drže pod kontrolom i da firme na čijem su čelu nose breme jednog dobrog poslodavca“,objasnio je Arsić.

U toku je turistička sezona koja je bolja od 2019., pa samim tim zahtijeva i pojačane mjere komunalnog uređenja grada i pojačane aktivnosti koje Komunalno sa svojim zaposlenim nose. „Bilo je propusta u radu zbog određenih problema koji su se pojavili u funkcionisanju i radu nekih službi, ali uspjeli smo da pojačanim mjerama nadzora i taj nivo uređenosti i čistoće grada bude na zadovoljavajućem nivou“, kazao je Arsić.

Komunalno će izgradnjom objekta u servisnoj zoni u Gradiošnici biti u potpunosti opremljeno, a u okviru tog projekta planirano je i reciklažno dvorište. Međutim, Ministarstvo planiranja prostora i ekologije zajedno sa predstavnicima lokalnih uprava sa Primorja, odnosno Budve, Kotora, Herecg Novog, Tivta i opštinama Nikšić, Šavnik i Žabljak razmatra izgradnju jednog velikog reciklažnog centra negdje na sjeveru Crne Gore, najvjerovatnije u Nikšiću u koji bi se dovozio otpad, vršila reciklaža i primjenjivale određene tehnologije u zavisnosti od toga što Ministarstvo bude odlučilo. I shodno tim smjernicama i u Tivtu će, prema riječima potpredsjednika, donositi odluke za dalji razvoj i tivatskog Komunalnog.

Tivtu nedostaje i deponija za gabaritni otpad, dok se za komunalni koristi deponija Možura u Baru. To je problem svih gradova ne samo Tivta, dok Herceg Novi taj problem ima regulisan preko privremenog skladišta u kome je opštinskom odlukom definisano odlaganje otpada.

I tivatskom Komunalnom je ranije, kako je naveo Arsić, dok je još on bio drektor hercegnovskog Komunalng, proslijeđen predlog za  transport kompletnog otpada sa teritorije opštine Tivat na deponiju na Tisovim gredama u Herceg Novom po daleko povoljnijim cijenama nego što su Tivćani godinama unazad plaćali.

„Predlog ugovora je bio sa dva ipo puta nižom cijenom nego što se to trenutno radi sa Možurom u Baru ili četiri ipo puta nižom cijenom nego kotorskom preduzeću za odvoz otpada na pretovarnu stanicu u Kavču. I zato nije ni čudo što je Komunalno u tom vremenskom periodu bilo sa velikim gubitkom i što Opština nije pokrenula određene konsekvence i gubila ogromnu količinu novca mjerenu stotinama hiljada eura godinama unazad jer neko samo iz političkog razloga nije želio da taj ugovor potpiše i Tivat reguliše pitanje odvoza otpada“, istakao je Arsić i naglasio da je odlaganjem otpada potpuno uništen prostor na lokaciji sadašnjeg Montepranca.

Tim povodom u Opštini je održan sastanak sa Investiciono razvojnim fondom  koji je  vlasnik 51% akcija tog prostora, a sastanku su prisustvovali i predstavnici novog menadžmenta Montepranca. Iznesene su konstatacije koje nisu prijale ni većinskom vlasniku, a i novom Bordu direktora jer Montepranzo ne plaća porez Opštini Tivat.

„Trenutni dug do 2017. godine iznosi 692 hiljade eura, ali ono što je problematično je da trenutni dug Montepranca koji nije još uvijek obračunat. Za 2017, 18 i 19. godinu, po riječima sekretara za finanisje, dug za porez na tu nepokretnost je oko 350 hiljada eura na godišnjem nivou. Međutim, od 2019.godine je izmjenjena poreska stopa za dio neizgrađenog građevinskog zemljišta i vrijednost na godišnjem nivou za taj prostor koji se mjeri stotinama hiljada kvadrata je preko 2 miliona godišnje. Tako da će se veoma brzo ući u rzumatranje i rješenje tog problema jer je još uvijek neobrađen dug po osnovu poreza koji će da dostigne otprilike preko 5 miliona eura“, obrazložio je potpredsjednik navodeći da se na sastanku  razmatrala analiza stanja u tom preduzeću, a nakon toga utvrdiće se dalji potezi.

Inače Komunalno je zakupilo dio prostora Montepranza još 2017 godine i taj ugovor je više nego povoljan za to preduzeće, ali je na žalost trenutna degradacija tog prostora sa odlaganjem gabaritnog i svih ostalih vrsta otpada na tom terenu napravio najružniju moguću sliku i lokalna uprava će u narednom periodu morati da ispita koji su razlozi zbog kojih je taj prostor bukvalno uništen. Tu se nalaze ogromne kubikaže zemlje od izgradnje regionalnog vodovoda prema Herceg Novom.

„Punjenja opštinske kase je odlično. Pokazalo se da je jednim ažurnim radom, disciplinom, dobrim praćenjem dešavanja, a da i dobrom turističkom sezonom, odnosno otvorenišću Crne Gore ka regionu imamo dobar priliv i poreza“.

Arsić je podsjetio da je nakon preuzimanja upravljanja gradom Opština bila u gubitku skoro 4 miliona eura, a sada je u plusu preko 1, 5 miliona eura. Isplaćena su sva potraživanja prema dobavljačima iz prethodnog perioda, a redovno se isplaćuju i sve pristigle obaveze. Iisplaćene su otpreminine svim zaposlenim koji su proglašeni tehnološkim viškom. Doprinosi za zaposlene u Opštini uplaćuju se ubrzanijim tempom nego što je to bilo u prethodnom periodu i na stavci budžeta je trenutno oko 1, 5 milion eura.

Trenutne investicione aktivnosti koje se realizuju na teritoriji opštine idu  zadovoljavajućom dinamikom. Veoma je dobra i naplata prihoda po osnovu komunalija.

„Problem je samo broj određenih sporazuma prethodne vlasti sa investitorima za izgradnju infrastrukturnih objekata koji su prevareni od strane ranije lokalne uprave sa investotorima za izgradnju infrastrukturnih objekata jer nismo u mogućnosti da takvu vrstu objekata prema odluci o komunalnom opremanju ispoštujemo onoliko koliko to fizička realizacija na terenu zahtijeva. Zato smo i tražili izmjenu Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta i konačno poslije 6 mjeseci dobili saglasnost Minisatsrtva finanisja za njenu izmjenu.  Moramo preuzeti i obaveze prethodne vlasti onih projekata koji su u zaostatku u izgradnji infrastrukture.

Arsić je kazao da je djelovalo da se malo radi i gradi i možda je tako i izgledalo. Međutim, on ističe, da građani moraju znati da je nova opštinska valst vratila milionske vrijednosti ugovorenih obaveza, a da su produkti tih ugovorenih obaveza loši.

Dajući primjer, Arsić je kazao da je objekat Dnevnog centra koštao preko 700 hiljada eura, a sada je ugrožen prodorom vode i vlage u prizemnim prostorijama. Direkcija za investicije je pokrenula aktivnosti za reklamaciju i to je nešto na šta treba da se obrati pažnja u narednom periodu.

„Takvi su  brojni projekti koji su prethodili, a mi smo u stalnom kontaktu sa investitorima čiji rad  i informacije o  realizovanim aktivnostima budno pratimo. Informacije od nadzornih organa dobijamo na svakih 7 dana. Rukovodstvo opštine ih lično obilazi svakih 10 do 15 dana i prati realizaciju tih aktivnosti. I važno je to da će od svakog izvođača zajedno sa nadzornim organom za sve ono što je u kašnjenju i što nije obavljeno po projektu biti naplaćeni penali, zaključio je potpredsjednik Opštine Vladimir Arsić.