Apstraktni ritam Milunovih slika poput leta ptica

U “Ljudskim migracijama” teoretičara savremene umjetnosti, dr Miluna Lutovca, fokus je na migracijama ideja, odnosno na hodu čovječanstva i umjetnosti, od praistorije pa sve do savremenog doba,“ocijenila je sinoć istoričarka umjetnosti , Marija Saičić, otvarajući izložbu ovog umjetnika u JU Muzej i galerija Tivat.

Na njegovim apstraktnim radovima, on snažnim pokretom i eksplozijom boja ukazuje na čovjekovo traganje i to traganje rezultira vječitim vibriranjem, ali i vječitim vraćanjem samom sebi svojim korijenima i najdubljim žilama čovjekovog postojanja i stvaranja. Milunovi radovi su subjektivna poezija koja bogatim koloritom i ekspresivnom vokabularnošću govori o čovjekovom putu , putu migracija koja je neophodna za razvoj umjetnosti .

Njegovi radovi podsjećaju na let ptica. Kao što one migriraju u toplije krajeve, tako čovjek migrira u neke nove i ljepše duhovne predjele. Na njegovim djelima granice vremena i prostora su ukinute , dok se u lepršavoj igri boja i poteza spoznaje gdje čovjek počinje a gdje prestaje. Aprstaktni ritam na njegovim slikama je poput leta ptica , prirodne lakoće i savršene umjetničke forme . Radovi Lutovca su zapravo intelektualna igra, misaoni čin pojedinca, projektovano umjetničko djelo koje nas navodi da riješimo zagonetku postojanja i tjera na vječito migriranje“ zaključila je sinoć Saičić.

Lutovac je doktorirao je na Univerzitetu Donja Gorica, na katedri Teorije Savremene Umjetnosti i angažovan je kao predavač na Fakultetu Umjetnosti UDG u Podgorici. Od 2014. godine vodi i zastupa umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru. Bio je selektor likovnog programa na Festivalu “Barski ljetopis ” od 2014. do 2017., autor je brojnih likovnih i književnih kritika i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Izložba u Tivtu se može pogledati do 20. decembra

.