Aplaudirali i komunalni policajci

Tivćani su i večeras izašli na balkone i terase i aplauzom se zahvalili zdravstvenim radnicima koji ise bore protiv koronavirusa.

Pridružila im se i komunalna policija. Iako i oni sami zaslužuju aplauz, komunalni policajci su aplaudirali zajedno sa ostalim Tivćanima.