Apel Društva maslinara Boka

Društvo maslinara Boka, obavještava svoje članove i ostale maslinare da je, Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, dala preporuku za HITNO sprovođenje mjere zaštite masline od maslinine muve, tretiranjem hemijskim preparatima na bazi fosmeta (Imidan 50 WG) ili na bazi dimetoata (Perfektion, Cromogor).
Više informacija na sajtu Društva, www.maslinaboka.org ili putem telefona 067 2011 732