Anketa: Zbog epidemije treba nam ponovo mjera „zaključavanja“ (57,54%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li nam zbog epidemije treba ponovo mjera „zaključavanja“? – pozitivno je odgovorio 431 građanin ili 57,54%, a negativno 318 ili 42,46%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li podržavate sastav nove crnogorske Vlade?